FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto
  • Opetusministeriö. Taiteen keskustoimikunta

Keywords

aktivismi, arvot, instituutiot, kulttuuripalvelut, maailmankatsomus, nuoret, poliittiset asenteet, sosiaalinen asema, tulevaisuudenodotukset, yhteiskunta

Abstract

Syksyn 1998 nuorisobarometrin pääteemoja olivat yhteiskunnallinen osallistuminen, kulttuuripalvelut ja poliittiset painopisteet. Tutkimuksessa kysyttiin myös nuorten tulevaisuudenodotuksista, maailmankuvasta ja käsityksistä yhteiskunnallisista instituutioista.

Ensiksi kartoitettiin käsityksiä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Kysyttiin, paljonko erilaisten yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan (esimerkiksi poliittiset puolueet, kirkko, poliisi, pankit ja Euroopan unioni) luotetaan. Tiedusteltiin myös, millaisia asioita vastaaja olisi valmis tekemään, jos asia olisi hänestä tärkeä, esimerkiksi olisiko hän valmis osallistumaan julkiseen mielenosoitukseen, käyttämään väkivaltaa poliittisia päättäjiä kohtaan, allekirjoittamaan vetoomuksen tai adressin tai liittymään jäseneksi poliittiseen puolueeseen.

Seuraavaksi kysyttiin kulttuuripalveluiden käytöstä. Kysyttiin miten tärkeitä erilaiset palvelut ovat vastaajille (esimerkiksi oopperaesitykset ja -juhlat, teatteriesitykset ja rock-konsertit).

Nuorisobarometrissa kartoitettiin myös nuorten maailmankatsomusta. Esitettiin joukko väittämiä erilaisten asioiden hyväksyttävyydestä. Kysyttiin ovatko vastaajat samaa vai eri mieltä väitteistä kuten "on hyväksyttävää tehdä iskuja turkistarhoille", "on hyväksyttävää osallistua ulkomaalaisia vastaan järjestettyyn mielenosoitukseen" ja "on hyväksyttävää nostaa työttömyyskorvausta väärin perustein". Sen jälkeen tiedusteltiin miten tärkeää on, että vastaajat ovat saavuttaneet 35-vuotiaana tiettyjä asioita (esimerkiksi oma perhe ja lapsia, pysyvä työsuhde ja keskitasoa korkeampi palkka).

Seuraavat kysymykset käsittelivät nuorten poliittisia asenteita. Kysyttiin, kuinka tärkeinä vastaajat pitävät eri instituutioissa (esimerkiksi kunnanvaltuustossa, eduskunnassa, Euroopan unionissa tai koulutuslaitoksissa) tehtyjä päätöksiä. Esitettiin myös väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kysyttiin, ovatko vastaajat väittämien kanssa samaa vai eri mieltä. Väittämiä olivat esimerkiksi "rasismi on lisääntynyt viime vuosina suomalaisten nuorten keskuudessa", "EU-jäsenyys on osoittautunut edulliseksi Suomelle" ja "Suomeen saa tulla lisää ulkomaalaisia työntekijöitä". Tämän jälkeen kysyttiin mitkä vastaajien mielestä ovat kaksi tärkeintä asiaa, joihin seuraavan hallituksen tulisi panostaa (esimerkiksi maanpuolustus, työllisyys tai ympäristön suojelu). Lopuksi vastaajat kertoivat vielä, minkä verran erilaisiin asioihin (muun muassa nuorisotyöhön, museoihin tai verotuksen keventämiseen) tulisi panostaa, mikäli Suomen kansantalouteen tulisi liikkumavaraa.

Taustamuuttujia tutkimuksessa olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, lääni ja pääasiallinen toiminta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.