FSD2531 Omakielisten radio- ja televisio-ohjelmien merkitys Venäjän Karjalan kansallisille vähemmistöille 1995

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Skön, Kirsi (Tampereen yliopisto)
  • Torkkola, Sinikka (Tampereen yliopisto)

Keywords

Karjala, Karjalan tasavalta, Venäjä, itämerensuomalaiset kansat, itämerensuomalaiset kielet, joukkoviestimet, karjalaiset, karjalan kieli, katselutottumukset, kuuntelutottumukset, radio-ohjelmat, suomalaiset, suomen kieli, televisio-ohjelmat, vepsäläiset, vepsän kieli

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin omakielisten radio- ja televisiolähetysten merkitystä Venäjän Karjalan kansallisille vähemmistöille sekä selvitettiin, mitä mieltä he ovat Karjalan teleradioyhtiön kansallisen toimituksen ohjelmistosta.

Kyselyn aluksi esitettiin radio- ja televisio-ohjelmia koskevia väittämiä, jotka käsittelivät vastaajien katselu- ja kuuntelutottumuksia sekä mielipiteitä kansallisista karjalan-, suomen- tai vepsänkielisistä ohjelmista. Seuraavaksi tiedusteltiin, käsitelläänkö kansallisen toimituksen uutis- ja ajankohtaislähetyksissä riittävästi erilaisia aiheita, kuten Karjalan tasavallan, parlamentin ja hallituksen päätöksentekoa, Petroskoin kaupungin päätöksentekoa, Karjalan rikollisuutta, Karjalan ympäristön tilaa tai poliitikkojen, kulttuurihenkilöiden ja tavallisten ihmisten haastatteluita. Kysyttiin myös, käsitelläänkö lähetyksissä alueellisesti riittävästi Karjalan, Venäjän, IVY-maiden, Suomen tai muiden ulkomaiden tapahtumia. Ohjelmatyyppeihin liittyen tiedusteltiin, lähetetäänkö kansallisilla kielillä riittävästi esimerkiksi uutisia, ajankohtaisia keskustelu- ja haastatteluohjelmia, lastenohjelmia, hartausohjelmia sekä kieltenopetusohjelmia. Vastaajat saivat myös kertoa, mikä kansallisissa radio- ja televisio-ohjelmissa on hyvää ja mikä huonoa.

Seuraavaksi tiedusteltiin tarkemmin vastaajien katselu- ja kuuntelutottumuksista. Kysyttiin, paljonko vastaajat kuuntelevat tiettyjä radio- ja televisiokanavia sekä tiettyjä ohjelmatyyppejä eri kielillä. Lisäksi kysyttiin muun muassa, mitkä karjalan-, suomen- tai vepsänkieliset televisio- tai radio-ohjelmat ovat jääneet erityisesti vastaajien mieleen ja mikä merkitys omankielisillä radio- ja televisio-ohjelmilla on vastaajien mielestä kansalliselle kulttuurille.

Taustatietoina tutkimuksessa kysyttiin sukupuolta, syntymävuotta, kansallisuutta, puolison kansallisuutta, lasten kansallisuutta, äidinkieltä, kotona käytettäviä kieliä, kielitaitoa, ammattia, koulutusta ja asuinpaikkaa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.