FSD2543 Työaikapankki 2004

Select variable


[fsd_no] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

[fsd_vr] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

[fsd_id] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

[q1] Yritys/organisaatio

[q2] Sukupuoli

[q3] Syntymävuosi

[q4] Siviilisääty

[q5] Puolison työmarkkina-asema

[q6] Kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrä

[q7a] Kotitaloudessa 18 vuotiaita tai sitä vanhempia aikuisia

[q7b] Kotitaloudessa 7-17 vuotiaita lapsia tai nuoria

[q7c] Kotitaloudessa 6 vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia

[q8] Ammattikoulutus

[q9] Bruttotulot

[q10] Henkilöstöryhmä

[q11] Pääasiallinen työtehtävä

[q12_1] Työ- tai virkasuhteen tyyppi

[q12_2] Määräaikaisuuden kesto/kk

[q13] Kokoaikatyö, osa-aikatyö vai osa-aikaeläke?

[q14] Pääasiallisesti työskentelen...

[q15] Palkkausmuoto

[q16_1] Provisio- bonus- tai tuottavuuslisän tyyppi (1)

[q16_2] Provisio- bonus- tai tuottavuuslisän tyyppi (2)

[q16_3] Provisio- bonus- tai tuottavuuslisän tyyppi (3)

[q17] Aika nykyisen työnantajan palveluksessa (vuotta)

[q18] Uskotteko pystyvänne tekemään nykyistä työtänne eläkeikään saakka?

[q19_1] Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat siihen, että ette usko pystyvänne tekemään työtänne eläkeikään asti? (1)

[q19_2] Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat siihen, että ette usko pystyvänne tekemään työtänne eläkeikään asti? (2)

[q19_3] Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat siihen, että ette usko pystyvänne tekemään työtänne eläkeikään asti? (3)

[q19_4] Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat siihen, että ette usko pystyvänne tekemään työtänne eläkeikään asti? (4)

[q19_5] Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat siihen, että ette usko pystyvänne tekemään työtänne eläkeikään asti? (5)

[q20] Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten osaamistanne työssänne?

[q21a] Päätökset työpaikalla: Oman työnne päivittäinen suunnittelu

[q21b] Päätökset työpaikalla: Oman työnne viikottainen suunnittelu

[q21c] Päätökset työpaikalla: Työnne tulosten seuranta ja arviointi

[q22a] Olisin onnellinen jos voisin työskennellä tässä organisaatiossa eläkkeelle asti

[q22b] Työskentelisin mieluummin jossakin toisessa työpaikassa kuin nykyisessä

[q22c] En tunne erityistä kiintymystä työpaikkaani kohtaan

[q22d] Kuuluminen tähän yritykseen/organisaatioon merkitsee minulle henkilökohtaisesti paljon

[q22e] Käyn työssä toteuttaakseni itseäni

[q22f] Käyn työssä hankkiakseni itselleni toimeentulon

[q22g] Ajatus siitä, että minut irtisanotaan, huolestuttaa minua todella

[q22h] En ole huolissani työni tulevaisuudesta

[q22i] Aion vaihtaa vapaaehtoisesti työpaikkaa lähimmän kahden vuoden aikana

[q23a] Työhön liittyvien asioiden tärkeys: Hyvä palkka- ja ansiotaso

[q23b] Työhön liittyvien asioiden tärkeys: Työpaikan pysyvyys

[q23c] Työhön liittyvien asioiden tärkeys: Työn helppous ja yksinkertaisuus

[q23d] Työhön liittyvien asioiden tärkeys: Työn mielenkiintoisuus ja vaihtelevuus

[q23e] Työhön liittyvien asioiden tärkeys: Mahdollisuudet edetä työssä ja uralla

[q23f] Työhön liittyvien asioiden tärkeys: Mahdollisuus käyttää omaa aloitekykyä

[q23g] Työhön liittyvien asioiden tärkeys: Työn hyödyllisyys yhteiskunnalle

[q23h] Työhön liittyvien asioiden tärkeys: Hyvät työtoverit ja suhteet työpaikalla

[q24] Kokonaistyytyväisyys työhön

[q25a] Työyhteisömme työt ovat hyvin organisoituja

[q25b] Työyhteisössämme on liian vähän työntekijöitä työtehtäviin nähden

[q25c] Työyhteisössämme vallitsee avoin ilmapiiri

[q25d] Työyhteisössämme välitetään tietoa avoimesti

[q25e] Työyhteisössämme esiintyy juoruilua ja kateutta

[q25f] Työyhteisömme ihmisiin voi luottaa

[q25g] Työyhteisössämme ei esiinny syrjintää

[q26] Työaikamuoto

[q27] Puolison työaikamuoto

[q28] Kuinka monta tuntia viikossa työskentelette tavallisesti?

[q29a] Oletteko tehnyt viimeisen kahden kuukauden aikana: Rahana korvattua ylitöitä?

[q29b] Oletteko tehnyt viimeisen kahden kuukauden aikana: Vapaana korvattuja ylitöitä?

[q29c] Oletteko tehnyt viimeisen kahden kuukauden aikana: Ylitöitä, joista ei saa minkäänlaista korvausta?

[q30] Arvioikaa kuinka monta tuntia viikossa olette tehneet ylitöitä viimeisen kahden kuukauden aikana

[q31a] Oletteko tehnyt viimeisen kahden kuukauden aikana toimenkuvaanne liittyviä töitä ilman työnantajan määräystä: Kotona (tuntia/vk)?

[q31b] Oletteko tehnyt viimeisen kahden kuukauden aikana toimenkuvaanne liittyviä töitä ilman työnantajan määräystä: Iltaisin (tuntia/vk)?

[q31c] Oletteko tehnyt viimeisen kahden kuukauden aikana toimenkuvaanne liittyviä töitä ilman työnantajan määräystä: Viikonloppuisin (tuntia/vk)?

[q32a] Miten tärkeitä seuraavat syyt ovat ajatellen tekemienne työtuntien määrää: Työtehtävät vaativat?

[q32b] Miten tärkeitä seuraavat syyt ovat ajatellen tekemienne työtuntien määrää: Työnantaja määrää?

[q32c] Miten tärkeitä seuraavat syyt ovat ajatellen tekemienne työtuntien määrää: Oma innostus ja sitoutuminen?

[q32d] Miten tärkeitä seuraavat syyt ovat ajatellen tekemienne työtuntien määrää: Pyrkimys edetä uralla?

[q33a] Kuinka usein voitte: Päättää itse milloin tulla töihin ja milloin lähteä kotiin?

[q33b] Kuinka usein voitte: Halutessanne pitää päivän vapaata menettämättä palkkaa tai lomapäivää?

[q33c] Kuinka usein voitte: Päättää itse kuinka monta tuntia työskentelette yhteensä viikossa?

[q33d] Kuinka usein voitte: Halutessanne poistua hetkeksi työpaikaltanne kesken päivän hoitamaan asioitanne?

[q33e] Kuinka usein voitte: Päättää itse milloin pidätte lomanne?

[q33f] Kuinka usein voitte: Päättää itse, mitä tehdä tai mihin työhön ryhtyä?

[q33g] Kuinka usein voitte: Suunnitella omia työtehtäviänne?

[q34] Onko työpaikallanne käytössä työaikakirjanpito?

[q35] Miten työaikakirjanpito on omalta osaltanne mielestänne toiminut?

[q36] Mahdollisuus säästää tehtyjä työtunteja ja muita vapaita työaikapankkiin

[q37] Kuinka pitkään olette käyttäneet työaikapankkia (vuotta)?

[q38a] Työaikapankin plus-saldon enimmäismäärä

[q38b] Työaikapankin miinus-saldon enimmäismäärä

[q39a] Arvioikaa säästössänne olevien tuntien ja vapaiden määrä (säästössä tunteja)

[q39b] Arvioikaa säästössänne olevien tuntien ja vapaiden määrä (velkaa pankkiin)

[q40a] Tasoittumisjakson pituus

[q40b] Tasoittumisjakson pituus (kuukautta)

[q41] Onko säästämienne tuntien ja vapaiden käyttö toiminut haluamallanne tavalla?

[q42] Kuinka tyytyväinen olette työaikapankin toimivuuteen kokonaisuudessaan?

[q43_1] Miksi olette tyytymätön työaikapankin toimivuuteen? (1)

[q43_2] Miksi olette tyytymätön työaikapankin toimivuuteen? (2)

[q43_3] Miksi olette tyytymätön työaikapankin toimivuuteen? (3)

[q43_4] Miksi olette tyytymätön työaikapankin toimivuuteen? (4)

[q43_5] Miksi olette tyytymätön työaikapankin toimivuuteen? (5)

[q44] Miten työpaikallanne suhtaudutaan työajan pituuteen?

[q45a] Paikallinen ammattiosastoni suhtautuu positiivisesti työaikapankin käyttöön

[q45b] Ammattiliittoni suhtautuu positiivisesti työaikapankin käyttöön

[q45c] Työaikapankki on helpottanut työni ja yksityiselämäni yhteensovittamista

[q45d] Normaalityöaika on oikeuteni, josta en mielelläni tingi

[q45e] Työaikatilini plus saldo on jatkuvasti liian korkea

[q45f] Joustavat työaikajärjestelyt ovat hyödyllisiä työnantajalle

[q45g] Joustavat työaikajärjestelyt ovat hyödyllisiä työntekijöille

[q46a] Työaikatoiveet: Vähemmän työpaineita

[q46b] Työaikatoiveet: Vähemmän työtunteja

[q46c] Työaikatoiveet: Enemmän vapautta työajan ajoittamiseen

[q46d] Työaikatoiveet: Sapatti, vuorotteluvapaa

[q46e] Työaikatoiveet: Ajoittainen mahdollisuus lyhyempään työaikaan

[q46f] Työaikatoiveet: Pysyvä osa-aikatyö

[q46g] Työaikatoiveet: Enemmän mahdollisuuksia pitää tehdyt tunnit vapaana

[q46h] Työaikatoiveet: Osa-aikaeläke (sitten kun ajankohtaista)

[q46i] Työaikatoiveet: Enemmän säännöllisyyttä työaikaan

[q47] Aiheuttavatko työaikanne ristiriitoja perheessänne/puolisonne kanssa?

[q48] Kokonaistyytyväisyys työaikoihin

[q49a] Organisaation kulttuuri: Inhimillinen, ihmis- ja perhemyönteinen

[q49b] Organisaation kulttuuri: Työkeskeinen, paljon vaativa, kovat tulospaineet

[q49c] Organisaation kulttuuri: Sosiaalinen, leppoisa

[q49d] Organisaation kulttuuri: Kaoottinen, työt ja työajat ei hallinnassa

[q49e] Organsiaation kulttuuri: Työaikoja seurataan ja hallitaan

[q50a] Esiintyykö työyhteisössänne: Häiritsevää kilpailuhenkeä?

[q50b] Esiintyykö työyhteisössänne: Esimiehen ja alaisten välisiä ristiriitoja?

[q50c] Esiintyykö työyhteisössänne: Työntekijöiden välisiä ristiriitoja?

[q50d] Esiintyykö työyhteisössänne: Eri henkilöstöryhmien välisiä ristiriitoja?

[q50e] Esiintyykö työyhteisössänne: Epäasiallista vallan käyttöä?

[q50f] Esiintyykö työyhteisössänne: Työn määrään liittyviä ristiriitoja?

[q51a] Minun on usein kiirehdittävä suoriutuakseni työstäni

[q51b] Hallitsen mielestäni työtehtäväni hyvin

[q51c] Minulla on usein jonossa tekemättömiä töitä

[q51d] Työni sisältää tiukkoja aikatauluja

[q51e] Pystyn mielestäni organisoimaan työni hyvin

[q52a] Työilmapiiri: Kannustava - Latistava

[q52b] Työilmapiiri: Rento - Jännittynyt

[q52c] Työilmapiiri: Avoin - Salaileva

[q52d] Työilmapiiri: Palkitseva - Rankaiseva

[q52e] Työilmapiiri: Tasa-arvoinen - Eriarvoinen

[q53] Työtänne koskevista muutoksista tiedotetaan yleensä…

[q54a] Yrityksen/organisaation johto toimii luotettavasti

[q54b] Voin kaikissa tilanteissa luottaa henkilöstöryhmääni edustavaan luottamusmieheen/yhdyshenkilöön

[q54c] Työpaikkani johto luottaa alaisiinsa

[q54d] Tiedonkulku ammattiryhmäni ja sitä edustavan ay-edustajan välillä toimii hyvin

[q54e] Muutokset työpaikalla on suoritettu yhteistyössä johdon/muun työnantajan edustajan ja ay-edustajien kanssa

[q54f] Esimies-alais- suhteet ovat yleisesti ottaen työpaikallani hyvässä kunnossa

[q54g] Työpaikallani johto pitää koulutus- ja henkilöstösuunnittelua tärkeänä

[q54h] Johdolla ja minulla on yhteiset toiminnan tavoitteet

[q54i] Työpaikkani johto asettaa tehokkuuden kaiken muun edelle

[q54j] Työorganisaationi välittää työntekijöiden hyvinvoinnista

[q54k] Työpaikallani johto tarkastelee asioita omasta näkökulmastaan ja henkilöstö omastaan

[q54l] Minulla on valtaa vaikuttaa omaan työhöni liittyviin asioihin

[q55_1a] Yksikön johdon sanaan voi aina luottaa

[q55_1b] Lähimmän esimieheni sanaa voi aina luottaa

[q55_2a] Yksikön johto on erittäin pätevä yksikön talouden hoitoon liittyvissä kysymyksissä

[q55_2b] Lähin esimieheni on erittäin pätevä yksikön talouden hoitoon liittyvissä kysymyksissä

[q55_3a] Yksikön johto on erittäin pätevä henkilöstöasioiden hoitamisessa

[q55_3b] Lähin esimieheni on erittäin pätevä henkilöstöasioiden hoitamisessa

[q56] Kuulutteko johonkin ammattiliittoon? Jos kyllä, niin mihin keskusjärjestöön?

[q57] Kuinka kauan olette kuulunut johonkin ammattiliittoon?

[q58] Onko Teillä tällä hetkellä luottamustehtäviä?

[q59] Mikä on mielipiteenne työnantajan ja oman henkilöstöryhmänne paikallisen ammattiosaston keskinäisistä yhteistoimintasuhteista?

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.