FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Select variable

Question text

Puhutaan maaseudusta. Millaiset alueet ovat sinun käsityksesi mukaan maaseutua? Ovatko seuraavat alueet mielestäsi maaseutua?

Alueet, joilla luonnonmaisema on vallitsevana

Frequencies

Category labels Value n
Kyllä 1 1257
Ei 2 247
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1504
Maximum 2
Minimum 1
Mean 1.16
Standard deviation .371

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.