FSD2571 Maaseutubarometri 2009: maaseutuasiantuntijat

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kurunmäki, Seija (Konseptikehitys Kuule Oy)
  • Leppänen, Anne (Konseptikehitys Kuule Oy)
  • Hellström, Eeva (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Maamerkit-ohjelma)
  • Aho, Pauliina (Taloustutkimus Oy)

Keywords

maaseudun suunnittelu, maaseutu, maaseutuelinkeinot, maaseutukulttuuri, maaseutumatkailu, maaseutupolitiikka, maaseutuympäristö, maaseutuyritykset

Abstract

Tutkimus kartoittaa maaseudun merkityksiä ja tulevaisuutta. Sen tehtävänä on antaa tietoa suomalaisten maaseutukäsityksistä. Tutkimus on osa Sitran 'Maamerkit - maaseudun merkitykset' -ohjelmaa. Ohjelma käynnistyi vuoden 2010 alussa ja se kestää 5 vuotta.

Maaseutuasiantuntijoilta kysyttiin, mitkä asumisen tavat heidän mielestään toteuttaisivat ihmisten toiveet hyvästä elämästä. Esitettyjä asumistapoja olivat asuminen kaupungissa, asuminen maaseudulla, asuminen ajoittain ja vaihdellen kaupungissa ja maaseudulla sekä asuminen ympäristössä, joka on luonteeltaan kaupungin ja maaseudun väliltä.

Vastaajille esitettiin myös maaseutua koskevia väittämiä. Väittämät koskivat mm. maaseudun säilyttämistä asuttuna sekä maaseutuelämän kuluttaman energian ja luonnovarojen määrää verrattuna kaupunkielämään. Lisäksi esitettiin väittämiä etätyön mahdollisuuden tarjoamisesta, samantasoisista peruspalveluista asuinpaikasta riippumatta ja maaseudun herättämistä mielikuvista.

Vastaajilta kysyttiin, miten tärkeinä he pitivät erilaisia maaseudun kehittämistä koskevia toimintatapoja ja millaiselle liiketoiminnalle Suomen maaseudulla olisi kasvavia edellytyksiä tulevaisuudessa. Vastaajia pyydettiin myös nimeämään annetuista kohteista viisi tärkeintä kohdetta maaseudun kehittämistyössä sillä alueella, jossa vastaaja työskentelee.

Vastaajilta tiedusteltiin, millaisen he uskoisivat maaseudun merkityksen olevan v. 2020 ja miten he toivoisivat asioiden olevan tuolloin. Esitettyjä maaseudun tulevaisuudenkuvia olivat: siellä asuu paljon ihmisiä, jotka tekevät etätyötä; sen puhdasta luontoa arvostetaan; sen laajaa luomutuotantoa arvostetaan; monimuotoinen turismi kukoistaa siellä; maatalous on huomattavasti tehostunut nykyisestä; siellä on paljon erilaista yritystoimintaa; se on voimakkaasti autioitunut.

Vastaajilta pyydettiin myös mielipidettä siitä, miten maaseudun merkitys suomalasille tulee muuttumaan 10 vuoden kuluessa. Lisäksi tiedusteltiin, miten maaseudun merkitys koko Suomelle muuttuu tulevaisuudessa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.