FSD2605 CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010

Authors

  • Airaksinen, Tiina (Invalidiliitto ry. Kuntoutusosasto/CP-projekti)

Keywords

CP-oireyhtymä, CP-vammaiset, arkielämä, elämänhallinta, elämänkaari, henkilöhistoria, hyvinvointi, identiteetti, kuntoutus, kuntoutuspalvelut, terveys, terveyspalvelut, toimintakyky, vammaiset, vammaisuus

Abstract

Aineisto sisältää CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projektissa suomalaisilta CP-vammaisilta aikuisilta kerättyä tietoa. Tietoarkistoon on arkistoitu projektissa toteutettujen paneelikeskustelujen litteraatiot sekä kokoontumisiin liittyvät suunnitelmat, ohjelmat, ennakkotehtävät ja oheismateriaali. Myös panelistien kirjoittamat päiväkirjat ja paneeliryhmän väliset sähköpostikeskustelut on arkistoitu. Lisäksi aineisto sisältää kuntoutusta koskeneen kyselyn vastaukset.

Projektissa koottiin 10 henkilön paneeliryhmä, joka kokoontui keskustelemaan neljä kertaa vuosien 2008-2009 aikana. Kokoontumisissa tutustuttiin ryhmäläisten elämäntilanteisiin ja keskusteltiin monipuolisesti esimerkiksi arkielämässä selviämisestä, CP-vammaisille tarjotuista palveluista ja niiden käytöstä, vammaisetuuksista sekä kuntoutuksesta. Lisäksi aiheina olivat muun muassa opiskelumahdollisuudet, työllistyminen, ihmissuhteet, apuvälineet, toimintakyky, vammaisuuden näkyminen ulospäin, ympäristön suhtautuminen ja asenteet sekä liikkuminen ja ikääntymisen vaikutukset. Panelistien väliset sähköpostikeskustelut liittyivät samoihin aiheisiin, lisäksi sähköpostia käytettiin myös kokoontumisjärjestelyistä sopimiseen ja kuulumisten vaihtamiseen.

Kuntoutuskyselyssä esitettiin kysymyksiä muun muassa kunnon ylläpitämisestä, apuvälineiden käytöstä, tulevaisuuden unelmista, tavoitteista ja peloista, kuntoutuspalveluiden tarpeista, kuntoutussuunnitelmasta sekä kuntoutuspalvelujen saamisen vaikutuksista omaan elämään.

Odt-tiedostojen lisäksi tilaajalle toimitetaan html-data, jonka hakemiston avulla eri tiedostoihin tutustuminen on helppoa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.