FSD2628 EVAn kansallinen asennetutkimus 2011

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

arvot, asenteet, eduskuntavaalit, ehdokkaat, hallituspolitiikka, hyvinvointivaltio, politiikka, puolueet, päätöksenteko, työ, verotus

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Vastaajat kertoivat mielipiteensä useista väittämistä, jotka liittyivät mm. hyvinvointiin ja hyvinvointivaltioon, poliitikkoihin ja puolueisiin, yrityksiin ja yrittäjyyteen, eläkejärjestelmään, ulkomaalaisiin sekä demokratiaan.

Verotusta ja sen muutostarpeita kartoitettiin kysymällä mm. mitä veroja pitäisi korottaa, mitä alentaa ja missä määrin. Vastaajille lueteltiin myös useita elinoloihin liittyviä asioita ja heitä pyydettiin kertomaan näkemyksensä Suomen kansainvälisestä sijoittumisesta näissä asioissa.

Poliittista päätöksentekoa käsiteltiin kysymällä ulkopuolisten voimien vaikutuksesta päätöksentekoon. Vastaajille lueteltiin poliittiseen päätöksentekoon vaikuttavia tahoja, ja tiedusteltiin, miten paljon eri tahot vaikuttavat poliittisiin päätöksiin. Lisäksi kysyttiin miten hyväksyttävänä vastaajat tällaista vaikuttamista pitivät.

Tulossa olevia eduskuntavaaleja käsittelivät kysymykset tulevan hallituksen toiminnan painotuksista sekä ehdokkaan valintaan vaikuttavista asioista.

Vastaajilta pyydettiin myös mielipidettä hyvinvointivaltion rahoituksesta. Rahoituksen on sanottu edellyttävän sitä, että Suomessa on jatkossa tehtävä tavalla tai toisella enemmän työtä. Tähän liittyen vastaajilta tiedusteltiin, miten hyvinä tai huonoina he pitäisivät erilaisia keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Lopuksi kysyttiin suhtautumisesta EU-jäsenyyteen ja rahayksikön vaihtamisesta markasta euroon. Haluttiin myös tietää, onko eurosta ja EMU-jäsenyydestä hyötyä vai haittaa Suomelle nykyisessä taloustilanteessa.

Taustakysymyksiä olivat mm. sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, koulutus, toimiala ja ammattiryhmä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.