FSD2632 Entiset aktivistit 2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Malm, Toni (Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Keywords

aktivismi, anarkismi, eläinaktivismi, kansalaisjärjestöt, kansalaistoiminta, kansalaistottelemattomuus, vaikuttaminen, vastarinta, yhteiskunnalliset liikkeet, ympäristöaktivismi

Abstract

Aineisto käsittää kuuden 1990- ja 2000-luvuilla vaikuttaneen aktivistin uusintahaastattelut. Tutkija Ari Rasimus haastatteli samoja aktivisteja väitöskirjaansa varten vuosina 2000-2001. Kukaan haastateltavista ei enää vuonna 2010 toiminut aktiivisesti missään yhteiskunnallisessa liikkeessä.

Haastattelut rakentuivat haastattelurungon ympärille, joka sisälsi kuusi teemaa: nykyinen suhde liikkeeseen, asennekartoitus, nykyinen poliittinen valveutuneisuus, katsaus menneeseen, aktivismin vaikutus muuhun elämään ja toiminnan arvottaminen. Teemat eivät kuitenkaan olleet kiveen kirjoitettuja, vaan tutkija muokkasi niitä jokaiseen haastatteluun sopiviksi. Myöskään kaikkia haastattelurungon sisältämistä yksittäisistä kysymyksistä ei jokaisessa haastattelussa kysytty.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.