FSD2633 Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni 2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vehviläinen, Marja (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)

Keywords

arvot, ekologisuus, kertomukset, kirjoittaminen, muistelmat, muistelu, muistot, pienryhmät, ryhmätyö, ympäristöasenteet, ympäristöystävällisyys

Abstract

Muisteluaineisto, joka kerätty kirjoitustehtävän ja pienryhmätyöskentelyn avulla. Kirjoitustehtävän aiheena oli "Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni".

Muistelutyötä varten koottiin seitsemän henkilön ryhmä, joka sopi yhteisen aiheen muistojen kirjoittamiselle. Ryhmä muodostui Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen "Luonto, institutionaalinen tieto ja sukupuolittunut toimijuus" ympärille. Muistelijoita yhdistää se, että he kaikki ovat akateemisia naisia erilaisissa suhteissa yliopistoon ja kiinnostuneita ekologisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Kirjoitettavien muistojen toivottiin olevan mahdollisimman konkreettisia ja kuvailevia kertomuksia tapahtumista tai tilanteista työssä, arjessa, harrastuksissa tai missä tahansa muussa tilanteessa. Ensimmäisten muistojen kirjoittamisen jälkeen tehtävänantoon liitettiin löyhä ehdotus siitä, että muistot käsittelivät tavalla tai toisella joko ruokaan tai tietotekniikkaan. Myöhemmin toivottiin myös, että muistoja tuotettaessa, mikäli mahdollista, kiinnitettäisiin huomiota sukupuolen, sukupolvien, luokan ja ruumiillisuuden esiin kirjoittamiseen. Jokaisen muistelukierroksen jälkeen muistoja käsiteltiin ryhmässä.

Kaikkiaan neljän muistelukierroksen tuloksena muistoja kertyi yhteensä 146 kappaletta. Muistojen pituus vaihtelee muutamasta rivistä pariin liuskaan. Kaikki muistot on kirjoitettu yksikön kolmannessa persoonassa ja kirjoittajia pyydettiin huomioimaan anonymiteettikysymykset jo kirjoitusvaiheessa. Muistelutyöaineisto on kerätty syksyllä 2010.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.