FSD2639 Kokemuksia Myrsky-taidehankkeeseen osallistumisesta: haastattelut 2008-2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Siivonen, Katriina (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)
  • Kotilainen, Sirkku (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)

Keywords

kokemuksellisuus, kulttuuri, kulttuurikasvatus, nuoret, nuorisotyö, osallistuminen, sosiaaliset ongelmat, syrjäytyminen, taide, taidekasvatus, yhteistoiminta

Abstract

Haastatteluaineisto käsittää 121 haastattelua. Aineisto on kerätty osana Suomen kulttuurirahaston järjestämää Myrsky-hanketta. Myrsky-hankkeella haluttiin vahvistaa nuorten hyvinvointia sekä sosiaalista ja henkistä kasvua tuomalla taide ja kulttuuri nuorten omaan elämään, sekä juurruttamaan yhteiskuntaan uusia taidetoiminnan tapoja. Myrsky-hanke kohdistettiin ensisijaiseti 13-17-vuotiaille nuorille. Siihen saivat osallistua kaikenlaiset nuoret, mutta erityistä huomiota kiinnitettiin syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin.

Myrsky-projektiin osallistuneita nuoria on haastateltu yksin tai ryhmissä. Haastattelun kulku on ohjannut kysymysten järjestystä ja haastatteluissa on tartuttu asioihin, jotka ovat tulleet nuorilta esille, vaikka niistä ei olisi ollut valmiiksi kysymystä. Kysymykset kartoittavat nuorten toimintaa hankkeessa, sekä osallistumiseen liittyviä tuntemuksia ja mielipiteitä. Taustatietoina on kysytty lisäksi ikää, asuinpaikkaa, opiskeluhistoriaa, vapaa-ajanharrastuksia ja roolia esityksessä.

Haastatteluaineisto on kerätty kentällä nauhoittaen, jonka jälkeen aineisto on litteroitu sanatarkasti. Myös murreilmaisut on pyritty säilyttämään. Aineisto on anonymisoitu nimet ja paikkakunnat häivyttäen.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.