FSD2640 Terveyden edistämisen barometri 2011: kansalaiset

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Terveyden edistämisen keskus

Keywords

asuinympäristö, hyvinvointi, järjestöt, kunnat, liikenneyhteydet, liikunta, terveyden edistäminen, terveydentila, tulevaisuus, turvallisuus

Abstract

Tutkimuksen teemana ovat osallisuus ja luottamus terveyttä edistävinä tekijöinä. Kyselyn avulla selvitettiin kansalaisten näkemyksiä muun muassa elinympäristön kehittämisestä, vaikuttamismahdollisuuksista sekä luottamuksesta terveyttä edistävään työhön ja lähitulevaisuuteen.

Vastaajille esitettiin terveyteen liittyviä väittämiä ja pyydettiin vastausta siihen, miten väittämät toteutuvat. Väittämät käsittelivät asuinaluetta, kunnan tarjoamia palveluja, liikenneyhteyksiä, järjestötoimintaa ja kunnallista päätöksentekoa. Vastaajilta kysyttiin myös millaisena he kokevat lähitulevaisuuden arvojen ja asenteiden, palvelujen saatavuuden, työllisyyden, tuloerojen kehityksen, terveyserojen lisääntymisen, poliittisen päätöksenteon ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien osalta. Vastaajilta pyydettiin myös arvio omasta terveydentilastaan.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, koulutus, ammattiryhmä, työelämään osallistuminen, elämänvaihe, perheen tuloluokka, ikäryhmä, talouden koko ja aluemuuttujia.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.