FSD2651 Terveyden edistämisen barometri 2010: jäsenjärjestöt

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Terveyden edistämisen keskus

Keywords

järjestöt, kansanterveys, kulttuuri, köyhyys, muutokset, osallisuus, syrjäytyminen, taide, terveyden edistäminen, terveys, terveyskasvatus, tulevaisuus, yhteenkuuluvuus, yhteistyö

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin terveyden edistämisen sisältöä, nykytilaa ja tulevaisuutta Terveyden edistämisen keskus ry:n jäsenjärjestöissä. Kyselyssä tiedusteltiin eri osa-alueiden yleistilannetta asuinympäristön, kunnan palveluiden ja esim. päihdetyön tiimoilta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi kysymyksiä esitettiin muiden muassa terveyden edistämiseen myötävaikuttavista ja sitä estävistä tekijöistä tällä hetkellä.

Esitettiin myös väittämiä terveyden edistämisestä järjestön toiminnassa ja pyydettiin mielipidettä erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista terveyden edistämiseen. Osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden vaikutusta terveyteen kartoitettiin tiedustelemalla tällaisten tekijöiden toimivuudesta kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kysyttiin järjestön yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa terveyden edistämisessä.

Vastaajilta pyydettiin myös näkemyksiä siitä, mikä on hyödyllisintä terveyden edistämisessä seuraavien 5 vuoden aikana ja miltä terveyden edistämisen tulevaisuus näyttää Suomessa. Kysyttiin myös miten terveyden edistäminen kehittyy järjestössä kuluvana vuonna verrattuna edelliseen vuoteen ja onko terveyden edistämistyöhön kohdistetun työajan määrässä odotettavissa muutoksia.

Vuoden 2010 Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen teemavuotta koskivat kysymykset teemavuoden painopistealueiden kehittymisestä Suomessa. Lopuksi tiedusteltiin kuinka paljon terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taiteen ja kulttuurin muotoja hyödynnetään järjestön toiminnassa.

Taustatietoina ovat järjestön toiminta-alue, henkilöjäsenmäärä, yhteisöjäsenmäärä sekä järjestöryhmä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.