FSD2652 Terveyden edistämisen barometri 2010: kansalaiset

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Terveyden edistämisen keskus

Keywords

alkoholi (päihteet), asuinympäristö, harrastukset, hyvinvointi, kunnat, liikenneyhteydet, liikunta, lääkkeet, terveyden edistäminen, tupakointi, turvallisuus

Abstract

Terveyden edistämisen barometrin kansalaisille suunnatun kyselyn tarkoituksena oli selvittää suomalaisten näkemyksiä terveyteen ja hyvinvointiin yhteydessä olevista ilmiöistä heidän omassa kunnassaan. Kysymykset käsittelivät asuinkunnan ympäristön tilaa, liikenneyhteyksiä, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia.

Kysyttiin myös kuinka kunta ottaa päätöksenteossa huomioon lapsiperheet, ikääntyneet ja huono-osaiset. Vastaajat kertoivat myös mielipiteensä vaikutusmahdollisuuksista kunnan päätöksentekoon. Lisäksi kysyttiin mahdollisuuksista osallistua järjestötoimintaan kotikunnassa. Vastaajilta pyydettiin myös arvio omasta terveydentilastaan.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, koulutus, ammattiryhmä, työelämään osallistuminen, elämänvaihe, perheen tuloluokka, kuntaryhmä, suuralue ja talouden koko.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.