FSD2681 Opiskelijatutkimus 2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Tilastokeskus
  • Eurostudent-konsortio

Keywords

ajankäyttö, ammattikorkeakoulut, ansiotyö, asuminen, elinolot, kansainvälisyys, korkeakouluopiskelu, korkeakoulut, opintojen eteneminen, opintotuki, opiskelijaliikkuvuus, opiskelijat, opiskelu, rahoitus, toimeentulo, yliopistot

Abstract

Opiskelijatutkimus 2010 liittyy 26 maan yhteiseurooppalaiseen EUROSTUDENT IV -tutkimushankkeeseen. Aineisto kerättiin loppuvuodesta 2009 korkeakouluopiskelijoille suunnatulla verkkokyselyllä, jonka aihealueita olivat opiskelijoiden taustat, toimeentulo, ajankäyttö, opintojen kulkuun vaikuttavat tekijät, tulevaisuuden näkymät ja opiskelijaliikkuvuus.

Aluksi kysyttiin muun muassa nykyisiin opintoihin päätymisestä, muista tutkinto-oikeuksista, työkokemuksesta ja välivuosien pitämisestä. Asumiseen liittyen tiedusteltiin asumismuotoa, tyytyväisyyttä asumismuotoon ja matkan pituutta oppilaitokseen. Seuraavaksi selvitettiin laajasti vastaajien tuloja ja menoja, opintotukiasioita sekä toimeentulon riittävyyttä. Ajankäyttöosiossa tiedusteltiin, paljonko aikaa vastaajat käyttävät päivittäin opetuksen seuraamiseen, itsenäiseen opiskeluun ja ansiotyöhön. Lisäksi kysyttiin muun muassa, ovatko opinnot edenneet vastaajan tavoitteita hitaammin ja mistä tämä on johtunut. Tämän jälkeen kysyttiin vielä ulkomailla suoritetuista opinnoista ja harjoitteluista sekä näiden rahoituksesta ja sujumisesta.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa sukupuoli, ikä luokiteltuna, kielitaito, oppilaitoksen tyyppi, suoritettava tutkinto, tutkinnon aloitusaika sekä vanhempien koulutus, ammatti ja pääasiallinen toiminta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.