FSD2697 Maaseutubarometri 2011: poliittiset päättäjät

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hellström, Eeva (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Maamerkit-ohjelma)
  • Hirvola, Päivi (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Maamerkit-ohjelma)
  • Pesola, Inkeri (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)
  • Rantamäki-Lahtinen, Leena (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)
  • Vesala, Kari (Helsingin yliopisto)
  • Vihinen, Hilkka (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

Keywords

elämänhallinta, maaseudun kehittäminen, maaseudun suunnittelu, maaseutu, maaseutuelinkeinot, maaseutukulttuuri, maaseutumatkailu, maaseutupolitiikka, maaseutuympäristö, maaseutuyritykset

Abstract

Tutkimus kartoittaa maaseudun merkityksiä ja tulevaisuutta. Sen tehtävänä on antaa tietoa suomalaisten maaseutukäsityksistä. Tutkimus on osa Sitran 'Maamerkit - maaseudun merkitykset' -ohjelmaa. Ohjelma käynnistyi vuoden 2010 alussa ja se päättyy vuonna 2012.

Poliittisilta päättäjiltä kysyttiin, miten vahvasti maaseutu ja vastaavasti kaupunki tuovat mieleen erilaisia asioita. Kysyttiin myös, minkälainen alue vastaajalle tulee ensiksi mieleen sanasta maaseutu sekä lueteltiin erilaisia alueita ja kysyttiin, miten ne vastaavat mielikuvaa maaseudusta. Haluttiin myös tietää kuinka voimakkaana vastaaja kokee maaseutu/kaupunki -identiteetin ja miten hän uskoo suomalaisten sen kokevan. Lisäksi haluttiin tietoja vastaajan asunnon, vapaa-ajan asunnon ja työpaikan sijainneista ja kysyttiin, millainen olisi vastaajalle mieluisin vakinainen asuinpaikka.

Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien monipaikkaisuutta selvittämällä liikkumista eri ympäristöissä. Tiedusteltiin, aikooko vastaaja muuttaa lähitulevaisuudessa maaseutumaisempaan tai kaupunkimaisempaan ympäristöön. Lisäksi kysyttiin erilaisten paikkojen merkityksistä ihmisille ja miten tämä ilmenee heidän elämässään. Kysyttiin, mitä maaseutu merkitsee vastaajalle tänä päivänä ja mitä maaseutu todennäköisesti tulee merkitsemään 10 vuoden kuluttua. Kysyttiin myös vastaajan mielipidettä maaseudun muuttumisen merkityksestä koko Suomelle.

Vastaajille esitettiin myös tulevaisuudenkuvia maaseudusta ja kysyttiin, mitkä niistä parhaiten vastaisivat toiveita maaseudun tulevaisuudesta ja miten he uskovat asioiden olevan vuonna 2025. Esitettiin myös väittämiä siitä, mitä maaseudulle pitäisi tehdä tulevaisuudessa, mitkä ovat polttavimmat kehittämistarpeet ja mistä voisi karsia. Pyydettiin myös arviota eri alojen liiketoimintamahdollisuuksien kehittymisestä maaseudulla, esitettiin yrittäjyyden yleistä kehittämistä koskevia väittämiä ja erikseen maaseutuun liittyvää yrittäjyyttä koskevia väittämiä.

Taustamuuttujina olivat syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, miten vastaaja on valittu tehtäväänsä ja millä tasolla hän osallistuu päätöksentekoon sekä asuinpaikkakunta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.