FSD2701 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Helsingin Sanomat

Keywords

eduskuntavaalit, ehdokkaat, eläkkeet, kansanedustajat, maanpuolustus, mielipiteet, poliitikot, politiikka, talous, vaalikoneet, vaalit, verotus

Abstract

Aineisto sisältää Helsingin Sanomien vaalikoneeseen 6.4.2011 mennessä vastanneiden eduskuntavaaliehdokkaiden vastaukset.

Varsinaiset kysymykset jakautuivat karkeasti seuraaviin teemoihin: eläkkeet, talous, verot, puolustus, ulkomaat, kotimaa, kunnat ja hallituspohja. Lisäksi kysyttiin joitakin kysymyksiä, jotka liittyivät tuloerojen kasvuun, homo- ja lesboparien adoptio-oikeuteen, ydinvoimaan ja lapsilisään. Ehdokkaat valitsivat valmiista vastausvaihtoehdoista mieleisensä. Lisäksi heillä oli mahdollisuus kirjoittaa avoin kommentti kysymykseen, sekä valita, oliko kysymyksellä hänelle pieni, keskisuuri vai suuri merkitys.

Eläkkeisiin liittyen kysyttiin muun muassa, mitä eläkeiän alarajalle tulisi tehdä, kuinka työuria tulisi ensisijassa pidentää, ja mitä taitetulle indeksille tulisi tehdä. Talouteen liittyen kysyttiin muun muassa, mistä ehdokas karsisi valtion menoja, ja mitä hän ajatteli transaktioverosta. Verotukseen liittyen selvitettiin esimerkiksi, mitä veromuotoa vastaaja olisi valmis ensisijaisesti korottamaan, mitä verotukea vastaaja olisi valmis leikkaamaan, ja mitä asuntolainojen korkojen verovähennysoikeudelle ehdokkaan mielestä pitäisi tehdä.

Maanpuolustukseen liittyviä näkemyksiä kartoitettiin tiedustelemalla, kuinka vastaaja järjestäisi asevelvollisuuden, ja tulisiko Suomen hakea Nato-jäsenyyttä. Ulkomaihin liittyen tiedusteltiin muun muassa, pitääkö Suomen tuoda Kiinan- ja Venäjän-politiikassaan voimakkaammin esiin myös ihmisoikeudet sekä demokratian tila kyseisissä maissa. Kotimaata koskevia näkemyksiä selvitettiin kysymällä ehdokkaan näkemystä käsiaseluvan ikärajasta, toisen kotimaisen kielen opiskelusta, Suvivirren laulamisesta koulujen kevätjuhlissa, maahanmuuttopolitiikasta, sekä saimaannorpan suojelusta.

Kuntiin liittyvät kysymykset koskivat ulkoistamista, kuntaliitoksia ja verotulojen siirtämistä varakkaammilta kunnilta köyhemmille. Lopuksi ehdokasta pyydettiin valitsemaan kolme puoluetta, joiden hänen mielestään tulisi olla seuraavassa hallituksessa.

Taustamuuttujina olivat ikä, nimi, sukupuoli, koulutus, puoluetausta ja vaalipiiri.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.