FSD2702 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Yleisradio (YLE)

Keywords

eduskuntavaalit, ehdokkaat, kuntaliitokset, mielipiteet, poliitikot, poliittinen käyttäytyminen, vaalikoneet, vaalit, äänestäminen

Abstract

Aineisto sisältää ehdokkaiden vastukset Yleisradion vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalikoneeseen.

Aluksi ehdokkailta tiedusteltiin taustatietoja, kuten ikä, sukupuoli ja ammatti. Lisäksi tiedusteltiin erilaisia taloudellisia ja vaalikampanjaan liittyviä tietoja, kuten ulkopuolisen rahoituksen osuus vaalibudjetista, ehdokkaan taloudelliset sidonnaisuudet ja vaaleihin käytetyn rahan määrä. Tämän jälkeen ehdokkaat ottivat kantaa 30 yhteiseen väittämään ja muutamaan väittämään, jotka koskivat vain hänen vaalipiiriään.

Kaikkiin väittämiin vastattiin viisiportaisella asteikolla. Vaalikoneen väittämät käsittelivät muun muassa taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden EU-maiden tukemista, korruptiota Suomessa, homoparien oikeuksia, maahanmuuttajien vastaanottamista, Nato-jäsenyyttä ja presidentin asemaa. Lisäksi käsiteltiin muun muassa ruotsin kielen pakollisuutta kouluissa, sukupuolikiintiöitä, asuntolainojen korkovähennyksiä, eläkeiän nostoa, ydinvoimaa, valtion menojen leikkausta, yritysten voiton verotusta ja esimerkiksi lakko-oikeuden rajoittamista.

Seuraavaksi vastaajat ottivat kantaa heidän vaalipiirinsä perusteella kohdennettuihin väittämiin. Väittämät käsittelivät pääasiassa kuntaliitoksia, ja merkittäviä paikallisia rakennushankkeita.

Taustamuuttujina olivat muun muassa ikä, sukupuoli, ammatti, koulutus, puoluejäsenyys, äidinkieli, vuositulot ja uskontokunta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.