FSD2709 Tohtorin tutkinnon vuosina 2004-2005 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2007

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto

Keywords

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, tohtorikoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työura, yliopistot

Abstract

Kyselyllä kartoitettiin vuosina 2004 ja 2005 Suomen yliopistoista valmistuneiden tohtorien varhaista työuraa.

Aluksi vastaajalta kysyttiin tohtorinopintojen rahoitustapaa ja syitä tohtorin tutkinnon suorittamiselle. Tämän jälkeen tiedusteltiin työllisyystilannetta kolmella eri ajanhetkellä: puoli vuotta ennen tohtorin tutkinnon suorittamista, puoli vuotta tutkinnon jälkeen ja vastaushetkellä. Lisäksi kahden jälkimmäisen ajanhetken suhteen kysyttiin työn vaativuuden vastaavuutta koulutukseen nähden. Tämän jälkeen kysyttiin mahdollisista työttömyysjaksoista ja työllistymistä vaikeuttaneista tekijöistä.

Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin kuvailemaan nykyisen työorganisaationsa tyyppiä ja omaa tehtävänkuvaa. Lisäksi kysyttiin muita työsuhteeseen liittyviä asioita kuten bruttopalkkaa ja pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttä nykyiseen työhön. Lopulta kartoitettiin tohtorin tutkinnon merkitystä työelämän kannalta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä valmistuessa luokiteltuna, koulutusala karkeistettuna, yliopisto ja tutkinnon aloitusvuosi luokiteltuna.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.