FSD2714 Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012: moniammatilliset palaverit

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Juhila, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Günther, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kaartamo, Riina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kulmala, Anna (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Raitakari, Suvi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Saario, Sirpa (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Keywords

aikuisuus, arki, arviointi, asiakaslähtöisyys, asuminen, eriarvoisuus, hoitomenetelmät, hoivapalvelut, hoivatyö, hyvinvointi, kuntoutus, mielenterveysongelmat, mielenterveyspalvelut, mielenterveystyö, moniammatillisuus, nuoret, psykiatrinen hoito, psykiatrinen kuntoutus, sairastuminen, tukipalvelut, yhteistyö

Abstract

Aineisto koostuu litteroiduista moniammatillisista palavereista, joita pidettiin vakavaa mielensairautta sairastaville nuorille aikuisille järjestetyn avohoidollisen kuntoutusjakson yhteydessä. Moniammatillisiin palavereihin osallistuivat palaverin luonteesta riippuen kuntoutuskurssin asiakkaat, heidän omaisensa, kuntoutuskurssin työntekijät sekä palvelun tilaajien edustajat.

Aineiston muodostavat moniammatilliset palaverit rakentuvat useamman erilaisen teema- tai tavoitekokonaisuuden ympärille. Kuntoutusjaksolla järjestettiin säännöllisesti työntekijä-asiakaspalavereita, joita aineistossa edustavat kuntoutussuunnitelmapalaverit ja siirtoneuvottelut asiakkaan ja kotikäyntityötä tekevien ammattilaisten kesken. Kuntoutussuunnitelmapalavereissa asiakas ja hänen omaohjaajansa keskustelevat jaksolle asetettavista tavoitteista. Siirtoneuvottelut ovat alkukartoituskeskusteluja tilanteessa, jossa asiakas on siirtymässä kuntoutusjakson jälkeen asumaan itsenäisesti kotikäyntityötä tekevän tiimin tuella. Jakson työmuotoihin kuuluivat lisäksi laajemmat verkostopalaverit. Niitä järjestettiin, kun oli tarvetta suunnitella ja keskustella asiakkaan asumis- ja kuntoutumisvaihtoehdoista kuntoutusjakson jälkeen. Näissä palavereissa ovat läsnä asiakas, kuntoutusjakson työntekijöitä ja vaihdellen asiakkaan omaisia, sosiaalityöntekijä ja edustajia muista kuntoutus- ja asumisyksiköistä. Erityinen moniammatillinen palaverityyppinsä on jakson työntekijöiden ja kaupungin asiakasohjauksesta vastaavien ammattilaisten väliset keskustelut. Kaupungin asiakasohjauksessa tehdään palvelupyyntöjen perusteella lopulliset päätökset siitä, kuka osallistuu kuntoutusjaksolle ja mihin kyseisen kaupungin asiakkaat sijoittuvat kuntoutusjakson jälkeen. Tapauksesta riippuen kyseisissä palavereissa asiakkaita joko ei ole läsnä lainkaan, tai sitten asiakkaat osallistuvat keskusteluun siinä vaiheessa, kun heidän asioistaan tehdään päätöksiä.

Taustatietietona on kerrottu palaverin tyyppi, kurssin numero ja ajankohta, sekä keskustelijoiden sukupuoli ja rooli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.