FSD2727 Ihmisoikeudet ruokaturvassa ja kehityksessä Malawissa 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sarelin, Alessandra (Åbo Akademi. Ihmisoikeusinstituutti)

Keywords

Afrikka, avustustoiminta, elinolot, elintarvikeapu, ihmisoikeudet, kansalaisjärjestöt, kehitys, kehitysmaat, kehitysyhteistyö, köyhyys, nälänhätä, osallistuminen, perusoikeudet, politiikka, ruokaturva, vastuullisuus, voimaantuminen, yhdenvertaisuus

Abstract

Aineistossa on haastateltu erilaisia kehitysyhteistyötä tekeviä ja kehitysapua vastaanottavia tahoja Malawissa eteläisessä Afrikassa. Haastatteluja tehtiin projektihenkilöille, hallituksen ja kansalaisjärjestöjen edustajille sekä muille asianomaisille. Suurin osa haastatteluista on puolistrukturoituja yksilöhaastatteluja, mutta mukana on myös muutamia ryhmähaastatteluja.

Esitetyt kysymykset vaihtelevat riippuen muun muassa haastateltavan edustamasta järjestöstä ja haastattelun luonteesta. Kysymysaiheet liikkuivat yksityiskohtaisista, esimerkiksi tietyn järjestön/projektin/tms. toimintaan liittyvistä kysymyksistä, laajempiin temaattisiin kysymyksiin. Haastateltavalta kysyttiin mm. hänen edustamansa järjestön toiminnasta alueella, näkemyksiä konkreettisen ruoka-avun pitkäaikaisvaikutuksista sekä ihmisoikeus- ja demokratiakysymysten roolista kehitysaputyössä. Lisäksi kysyttiin erilaisten projektien ja avustusohjelmien merkityksestä kehitysavussa ja tiedusteltiin haastateltavan näkemyksiä nälänhädän syistä. Vastaajilta kysyttiin myös esimerkiksi kokevatko he ihmisoikeuksien ja kehitysyhteistyön olevan poliittista toimintaa.

Yksilöhaastattelut kestivät keskimäärin 45 minuuttia. Ryhmähaastattelut, mukaanlukien parihaastattelut, kestivät reilusta tunnista noin kahteen tuntiin, riippuen haastateltavien lukumäärästä.

Aineisto on englanninkielinen. Osassa ryhmähaastatteluista puhutaan myös chichewan kieltä, josta ne on käännetty englanniksi.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.