FSD2740 Teknologiaelämänkerrat 2007

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Oksa, Jukka (Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos)
  • Talsi, Noora (Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos)
  • Tuuva-Hongisto, Sari (Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos)
  • Uotinen, Johanna (Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos)

Keywords

arki, elektroniikka, elämäkerrat, internet, kehitys, kokemukset, koneet, teknologia, tietokoneet, tietotekniikka

Abstract

Aineisto sisältää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston ja Joensuun yliopiston ETIM-tutkimushankkeen toteuttamaan valtakunnalliseen teknologiaelämänkertakyselyyn lähetettyjä tekstejä. Keruun aiheena oli "Minä ja teknologia" ja sen tavoitteena oli koota teknologioihin liittyviä henkilökohtaisia kokemuksia ja käsityksiä, teknologiaelämäkertoja.

Kirjoitusohjeissa osallistujille annettiin kolme teknologiaan liittyvää teemaa, joiden pohjalta osallistujia pyydettiin kirjoittamaan vapaamuotoisesti itselle sopivalla tyylillä. Annetut teemat olivat 1. Teknologiaelämäkerta, 2. Teknologia arjessa, 3. Teknologisoituva Suomi. Ensimmäisessä teemavaihtoehdossa vastaajaa pyydettiin kirjoittamaan oma teknologiatarina. Tarina saattoi kertoa esimerkiksi viha/rakkaussuhteesta johonkin tiettyyn teknologiseen keksintöön. Toisessa teemavaihtoehdossa kehotettiin kertomaan esimerkiksi siitä, kuinka oma arki on muuttunut teknologian vaikutuksesta. Lisäksi pyydettiin kirjoittamaan esimerkiksi omasta innokkuudesta uuden teknologian käyttöön ja kysyttiin, kokeeko vastaaja olevansa liian nuori tai vanha käyttämään jotain teknologiaa, onko sukupuolella merkitystä teknologioiden suhteen sekä mistä teknologiasta vastaaja ei luopuisi, tai mitä ei käyttäisi, mistään hinnasta. Kolmas teemavaihtoehto antoi mahdollisuuden vastata mm. kysymyksiin siitä, millaisena vastaaja näkee teknologisoituvan Suomen, onko Suomessa pakko käyttää teknologioita saadakseen joitakin tiettyjä teknologioita ja jättääkö teknologioista kieltäytyminen joitakin ihmisiä syrjään.

Aineisto sisältää kirjoituksia 12 eri henkilöltä. Osa vastaajista kirjoitti useita eri tekstejä. Tekstien pituudet vaihtelevat sivun ja usean kymmenen sivun välillä.

Taustatietoina mainitaan sukupuoli, ammatti ja asuinpaikka Tilastokeskuksen luokitusten mukaisesti luokiteltuna.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.