FSD2759 Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni -kirjoituskilpailu 2010-2011

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vehviläinen, Marja (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Toivo, Miia (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Häikiö, Liisa (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Marjeta, Anna-Laura (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Åkerman, Maria (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Uotinen, Johanna (Itä-Suomen yliopisto. Humanistinen osasto)
  • Peltola, Taru (Suomen ympäristökeskus (SYKE))
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto

Keywords

arki, elämänkerrat, ilmastonmuutokset, kestävä kehitys, kirjoituskilpailut, kokemukset, luonto, muistelmat, päiväkirjat, ympäristö, ympäristönsuojelu

Abstract

Aineisto sisältää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) järjestämään valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun osallistuneita tekstejä. Kirjoituskilpailun aiheena oli 'Ilmastonmuutos ja ympäristö elämässäni'.

Osallistujia pyydettiin kirjoittamaan ilmastonmuutokseen ja ympäristökysymyksiin liittyvistä arkisen elämän omakohtaisista kokemuksista ja käsityksistä. Kirjoittaa sai vapaamuotoisesti kullekin parhaiten sopivalla tyylillä. Vastausvaihtoehtoja annettiin kaksi, omaelämänkerta ja päiväkirja. Mahdollista oli kirjoittaa myös molemmat.

Kirjoituskutsua levitettiin sekä sähköisenä että paperisena. SKS tiedotti kirjoituskilpailusta mm. verkkosivuilla ja lehdessään. Tutkimushankkeiden toimesta kirjoituskutsusta tiedotettiin mm. kirjastojen ilmoitustauluilla, sähköpostilistoilla ja Facebook-sivustolla. Kirjoituskutsua jaettiin myös kahdessa ostoskeskuksen järjestämässä ympäristötapahtumassa. Lisäksi kirjoituskilpailua käsittelevä lehtijuttu julkaistiin kaupunkilehdessä.

Aineiston sisältämät tekstit ovat monimuotoisia. Mukana on mm. elämänkertoja, päiväkirjoja, proosaa, runoja sekä erilaisia raportteja ja opinnäytteitä. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta tekstit ovat pituudeltaan yhden ja kymmenen sivun väliltä. Osa aineiston teksteistä sisältää myös kuvia tai omia piirroksia.

Kilpailuun lähetettiin tekstejä niin paperisena kuin myös sähköisessä muodossa. Kaikki käsinkirjoitetut tekstit on myöhemmin muutettu tietokoneluettavaan muotoon. Aineistosta on tuotettu myös html-hakemisto, jonka avulla kirjoituksia on helppo selata. Html-versioista puuttuvat teksteihin mahdollisesti liitetyt kuvat, jotka ovat nähtävissä ainoastaan rtf-versioissa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.