FSD2763 Lasten kuritusväkivalta 2012

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto)

Keywords

kasvatus, kuritus, lapset (perheenjäsenet), lastensuojelu, pahoinpitely, perheväkivalta, vanhemmat, väkivalta

Abstract

Aineisto jatkaa Lastensuojelun keskusliiton tekemää lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä seuraavaa tutkimusta. Aineistonkeruu toteutettiin keväällä 2012 henkilökohtaisina haastatteluina osana Taloustutkimuksen kuukausittain tekemää Omnibus-tutkimusta.

Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko lasten ruumiillinen kuritus, lapsen tukistaminen tai luunapin antaminen, lasten ja vanhempien välillä esiintyvien ristiriitojen ratkaisu kohtuullista väkivaltaa käyttäen sekä lievän tai kohtuullisen kuritusväkivallan käyttö vastaajien mielestä poikkeustapauksissa hyväksyttäviä kasvatuskeinoja. Lisäksi tiedusteltiin, mitä eri kurituskeinoja vastaajat ovat käyttäneet omien lastensa kasvatuksessa sekä salliiko Suomen laki vastaajien mielestä lasten ruumiillisen kurituksen.

Taustatietoina ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, ammatti, siviilisääty, elämäntilanne sekä kotona asuvien lasten iät ja lukumäärä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.