FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut

Keywords

ammattikorkeakoulukirjastot, ammattikorkeakoulut, asiakaskyselyt, asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyys, kirjastoaineistot, kirjastojärjestelmät, kirjastoluettelot, kirjastonkäyttö, kirjastopalvelut, kirjastot, kokoelmat, lainaustoiminta, vaikuttavuus, verkkopalvelut, www-sivut

Abstract

Ammattikorkeakoulukirjastojen käyttäjäkysely keräsi tietoa kirjastopalvelujen käytöstä sekä asiakastyytyväisyydestä. Kyselyllä kartoitettiin kirjastojen käyttöä yleensä, kirjastoja asiointi- ja oppimisympäristöinä, kirjaston aineistoja, asiakaspalvelua, neuvontaa, ohjausta sekä tiedonhankinnan opetusta.

Kirjaston käyttöä tutkittiin kysymällä kuinka usein ja miksi kirjastossa asioidaan. Tiedusteltiin myös syytä, jos vastaaja ei käy ollenkaan kirjastossa. Haluttiin tietää, mitä kirjaston palveluita ja kirjaston elektronisia palveluita vastaajat käyttivät. Mikäli elektronisia palveluja ei käytetty, tiedusteltiin syytä tähän.

Kirjastoa asiointi- ja oppimisympäristönä, kirjaston aineistoja, asiakaspalvelua, neuvontaa, ohjausta, tiedonhankinnan opetusta ja kirjaston elektronisia palveluita kartoitettiin esittämällä näitä koskevia väittämiä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan palveluja niiden tärkeyden ja toimivuuden suhteen. Pyydettiin myös kokonaisarviota kirjastopalvelujen tärkeydestä ja toimivuudesta. Lopuksi kysyttiin, miten kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet vastaajan työhön, opiskeluun tai muuhun toimintaan.

Taustamuuttujina olivat kirjasto ja toimipiste, vastaajan asema sekä opiskelijoilla lisäksi opiskeluvuosi ja suoritettava tutkinto.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.