FSD2804 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut

Keywords

asiakaskyselyt, asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyys, kirjastoaineistot, kirjastojärjestelmät, kirjastoluettelot, kirjastonkäyttö, kirjastopalvelut, kirjastot, kokoelmat, lainaustoiminta, vaikuttavuus, verkkopalvelut, www-sivut, yliopistokirjastot

Abstract

Yliopistokirjastojen käyttäjille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin kirjastopalvelujen käyttötottumuksia, palvelujen koettua tärkeyttä sekä palveluissa onnistumista. Lisäksi kysyttiin kirjastosta asioimisympäristönä, kirjaston aineistoista, asiakaspalvelusta, neuvonnasta, opastuksesta ja tiedonhankinnan ohjauksesta. Lopuksi vastaajat kertoivat mielipiteensä kirjaston elektronisista palveluista sekä kirjastopalvelujen vaikutuksista.

Kirjaston palveluita kartoitettiin kysymällä, mitä vastaaja yleensä tekee asioidessaan kirjastossa ja millaisia elektronisia palveluita hän käyttää. Esitettiin myös väittämiä kirjaston palveluista eri osa-alueilla. Näitä osa-alueita olivat kirjasto asiointiympäristönä, kirjaston aineistot, asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus, kirjaston elektroniset palvelut sekä kirjaston palvelut kokonaisuutena. Vastaajilta kysyttiin, miten tärkeinä he eri palveluita pitävät ja miten hyvin kirjasto on onnistunut palveluiden toteuttamisessa. Lisäksi tiedusteltiin miten nämä palvelut ovat vaikuttaneet vastaajan työhön, opiskeluun tai muuhun toimintaan.

Taustakysymyksinä olivat yliopisto ja kirjasto, jota arvioidaan, sukupuoli, ikäryhmä, onko vastaaja opiskelija vai henkilökuntaa ja millä alalla vastaaja opiskelee tai työskentelee.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.