FSD2805 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut

Keywords

aineistot, asiakaskyselyt, asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyys, kirjastoaineistot, kirjastonkäyttö, kirjastopalvelut, kirjastot, kirjastovirkailijat, kokoelmat, lainaustoiminta, vaikuttavuus, verkkopalvelut, www-sivut, yleiset kirjastot

Abstract

Yleisten kirjastojen käyttäjäkysely keräsi tietoa kirjastopalvelujen käytöstä sekä asiakastyytyväisyydestä. Kyselyllä kartoitettiin kirjastojen käyttöä yleensä, kirjaston verkkopalveluita, kirjastoja asiointiympäristöinä, aineistoja ja asiakaspalvelua.

Kirjaston käyttöä tutkittiin kysymällä kuinka usein ja miksi kirjastossa asioidaan. Tiedusteltiin myös, mitä kirjaston verkkopalveluita vastaajat käyttivät.

Kirjastoa asiointiympäristönä, kirjaston kokoelmia ja aineistoja sekä asiakaspalvelua kartoitettiin esittämällä näitä palveluja koskevia väittämiä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan palveluja niiden tärkeyden ja toimivuuden suhteen. Pyydettiin myös kokonaisarviota kirjastopalvelujen tärkeydestä ja onnistumisesta. Lopuksi kysyttiin, miten arvioidut palvelut ovat vaikuttaneet vastaajan elämään.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, koulutus ja elämäntilanne.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.