FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Työ- ja elinkeinoministeriö. Työelämä- ja markkinaosasto

Keywords

EU-hankintailmoitus, HILMA, hankinta, hankintailmoitus, hankintailmoitusjärjestelmä, hankintojen ilmoitustilastot, julkiset hankinnat, kansallinen hankintailmoitus, laki julkisista hankinnoista

Abstract

Aineisto sisältää tiedot HILMA-hankintailmoitusjärjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi) julkaistuista ilmoituksista. Aineisto on koottu julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamien hankintayksiköiden laatimista ja HILMAssa julkaistuista hankintailmoituksista. Aineisto sisältää tiedot hankintailmoituksen numerosta, hankinnan kohteesta ja hankinnan tehneestä organisaatiosta. Lisäksi mukana ovat tiedot hankintailmoitustyypeistä, hankintayksiköiden luonteesta, hankintojen cpv-koodeista sekä ilmoitustyypistä riippuen hankintojen ennakoidusta arvosta tai toteutuneesta arvosta. Aineistossa on myös tieto siitä onko hankinnassa käytetty sähköistä huutokauppaa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.