FSD2819 Sukupuolivähemmistöt työelämässä 2003: avovastaukset

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Lehtonen, Jukka P. (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos)
  • Mustola, Kati (Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Keywords

seksuaalisuus, sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, sukupuolivähemmistöt, syrjintä, tasa-arvo, transsukupuolisuus, transvestiitit, työelämä, työhyvinvointi, työntekijät, työura, vähemmistöt, yhdenvertaisuus

Abstract

Aineisto käsittää sukupuolivähemmistöjen asemaa ja kokemuksia työelämässä tarkastelevan Sukupuolivähemmistöt työelämässä 2003 -kyselyn avokysymysten vastaukset. Avovastaukset sisältyvät aineistoon niiltä osin, kun niitä ei ole pystytty liittämään samasta kyselystä tuotettuun kvantitatiiviseen aineistoon fsd2797 Sukupuolivähemmistöt työelämässä 2003.

Kyselytutkimus toteutettiin keräämällä sukupuolivähemmistöön itsensä samastavilta henkilöiltä tietoa heidän koulutuksestaan ja työhistoriastaan, työelämässä kohtaamastaan syrjinnästä ja työssä viihtymisestä. Kysely kartoitti erityisesti sukupuoli-identiteetin vaikutusta työmarkkinoille osallistumiseen. Tutkimus oli osa Euroopan sosiaalirahaston ja Suomen työministeriön rahoittamaa Equal-hanketta, jonka tavoitteena oli lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten työmarkkina-aseman kartoittaminen ja parantaminen. Hankkeen vastuutahona toiminut Helsingin yliopiston Sosiologian laitos teki tutkimuksessa yhteistyötä Stakesin ja SETA ry:n kanssa.

Aineisto sisältää sukupuolivähemmistökyselyyn osallistuneiden vastaajien vastaukset yhteensä kahteenkymmeneen eri kysymykseen sekä taustatietoihin. Sukupuoleen liittyen vastaajilta kysyttiin heidän sukupuolensa määrittelystä ja mahdollisista tehdyistä korjaushoidoista ja niiden vaikutuksista työelämässä. Ammatinvalintaa käsiteltiin kysymyksin lapsuuden toiveammatista sekä sukupuolen vaikutuksesta koulutukseen ja uravalintoihin. Lisäksi kartoitettiin vastaajan nykyisen työpaikan suhtautumista esimerkiksi kysymällä, kuinka työpaikalla mahdollisesti saatiin tietää sukupuolivähemmistöön kuulumisesta ja miten vastaaja kokee sukupuoleen liittyvien asioiden salaamisen tai kertomisen työpaikalla. Niin ikään kysyttiin, oliko vastaaja kohdannut työpaikallaan sukupuoli-identiteetistä johtuvaa syrjintää tai sukupuolen ilmaisemisen rajoittamista ja onko vastaajalla työpaikallaan sukupuoleen liittyviä erityisjärjestelyjä.

Taustamuuttujina aineistossa on vastaajan syntymävuosi, biologinen syntymäsukupuoli, psyykkinen sukupuoli, ammatti sekä vastaajanumero, jolla osallistujien tiedot ovat yhdistettävissä kvantitatiiviseen dataan fsd2797.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.