FSD2823 Elämän konkari -kirjoituskilpailu 2013

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Haarni, Ilka (Suomen Mielenterveysseura)

Keywords

eläkeläiset, elämänhallinta, elämänkerrat, elämänmuutokset, ikääntyneet, jaksaminen, kirjoituskilpailut, kokemukset, kriisit, muistelmat, selviytyminen, suuret ikäluokat, vanheneminen, vanhukset

Abstract

Aineisto koostuu Suomen Mielenterveysseuran ja ET-lehden yhdessä toteuttamaan Elämän konkari -kirjoituskilpailuun lähetetyistä teksteistä. Kirjoittajilta kerättiin kokemuksia liittyen elämäntaitoihin, muutosten kohtaamiseen sekä vastoinkäymisten kanssa pärjäämiseen. Kirjoituskutsussa kirjoittajilta kysyttiin: Miten olet päässyt yli elämän isoista ja pienistä kriiseistä? Mitä ymmärrystä tai taitoja olet niiden myötä saanut? Mikä tuo iloa elämääsi?

Useissa aineiston teksteistä kirjoittajat käyvät läpi elämänsä eri vaiheita aina lapsuudesta eläkeikään. Kirjoittajien kohtaamat haasteet ja kriisit liittyvät esimerkiksi lapsuuden ajan köyhyyteen, eri syistä johtuneeseen syrjintään, ongelmallisiin sukulaisuussuhteisiin, epäonnistuneeseen parisuhteeseen, sairauksiin, läheisten menettämiseen ja päihteisiin. Kirjoitusten tyylit vaihtelivat niin ikään paljon. Aineisto sisältää esimerkiksi päiväkirjamuotoisia tekstejä, omaelämänkerrallisia muistelmia, kolmannessa persoonassa kirjoitettuja tarinoita sekä runoja.

Kirjoituskutsua levitettiin vuoden 2012 lopussa ja 2013 alussa useissa eri lehdissä, internetissä, sosiaalisessa mediassa sekä erilaisilla sähköpostilistoilla. Kirjoittaa sai 1-10 sivua ja kirjoitus oli lähetettävä kilpailunjärjestäjille sähköpostitse. Kirjoittajaa kehotettiin pyytämään apua tietokoneen käytössä, ellei se ollut tuttua. Kolme parasta kirjoitusta palkittiin.

Taustatietoina kirjoittajien pyydettiin kertomaan nimimerkkinsä, ikänsä ja sukupuolensa.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.