FSD2827 Sukupuolten välisen tasa-arvouutisoinnin seuranta 2008-2013

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

  • No other files available

Authors

  • Harju, Ilkka (Lapin ammattiopisto. Lapin Letka -hanke)
  • Kivivuori, Kaisa (Lapin ammattiopisto. Lapin Letka -hanke)
  • Peltola, Marjaana (Lapin ammattiopisto. Lapin Letka -hanke)

Keywords

joukkoviestimet, lehdistökirjoittelu, media, mediatutkimus, sanomalehdet, sukupuolentutkimus, tasa-arvo, tiedonvälitys, uutisointi

Abstract

Aineisto sisältää listauksen heinäkuun 2008 ja joulukuun 2013 välisenä aikana julkaistusta tasa-arvouutisoinnista Helsingin Sanomat, Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat -sanomalehdissä.

Jokaisesta lehtijutusta on kirjattu julkaisupäivä, lehden nimi, otsikko ja toimittaja. Kustakin lehtijutusta on myös kirjoitettu lyhyt yhteenveto. Lisäksi listaus sisältää osittain tulkintaan perustuvan luokittelun kirjoituksen tyylistä ja sävystä, ja/tai viittauksen lehden osioon tai palstaan, jossa teksti on julkaistu. Listaukseen on myös liitetty viittaus kirjoituksen laajempaan kontekstiin ja arviointia kirjoituksen julkaisemisen syistä.

Aineisto ei sisällä listattuja artikkeleita, ainoastaan yllä mainitut tiedot niihin liittyen.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.