FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

  • No other files available

Authors

  • Lyytimäki, Jari (Suomen ympäristökeskus (SYKE))

Keywords

ilmastonmuutokset, kasvihuoneilmiö, rehevöityminen, sanomalehdet, uutiset, uutisointi, ympäristökysymykset

Abstract

Aineistoon on tallennettu tietoja liittyen Helsingin sanomissa vuosina 1990-2010 ilmestyneisiin lehtijuttuihin, jotka käsittelevät tai joissa mainitaan ilmastonmuutos tai rehevöityminen. Aineisto sisältää Helsingin sanomien sähköisen tietokannan tietojen pohjalta muodostetut muuttujat, jotka kertovat kunkin lehtijutun tai -artikkelin aihepiirin, ilmestymisvuoden ja -kuukauden, lehden osaston, jolla juttu on ilmestynyt, jutun otsikon sekä hakutermin, jolla kyseinen lehtijuttu on tietokannasta löydetty. Aineisto käsittää yhteensä 8779 ilmastonmuutokseen ja 2162 rehevöitymiseen liittyvää juttua.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.