FSD2833 Kirkkomonitor 2007

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

ennustaminen (magia), henkisyys, homoseksuaalisuus, kirkko (instituutio), paranormaalit ilmiöt, rukoileminen, seurakunnat, uskomukset, uskonnolliset liikkeet, uskonnollisuus

Abstract

Kyselyssä kartoitettiin käsityksiä paranormaaleista ilmiöistä, henkisyydestä, uskonnosta ja uskonnollisuudesta. Lisäksi kysyttiin vastaajien kuulumisesta kirkkoon ja mahdollisista kirkosta eroamiseen johtaneista syistä.

Vastaajilta tiedusteltiin erilaisia uskomuksia kysymällä mm. onko yliluonnollisia olentoja olemassa, voiko astrologian avulla ennustaa tulevaa tai selvittää ihmisen persoonallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, voivatko vaihtoehtohoidot olla yhtä tehokkaita kuin koululääketieteen menetelmät, voiko kuolleiden kanssa olla vuorovaikutuksessa, ovatko ufot muista maailmoista peräisin olevia avaruusaluksia ja onko olemassa paikkoja, joissa kummittelee. Vastaajilta kysyttiin myös omaa käsitystä parhaiten vastaavaa väittämää uskontojen opetuksista.

Vastaajilta kysyttiin, mitä henkisyyteen liittyviä asioita he ovat tehneet tai harjoittaneet. Vaihtoehtoina olivat mm. henkiparantajan vastaanotolla tai kristillisessä parantamiskokouksessa käyminen, tarot-konsultin tai astrologin konsultoiminen sekä meditaation tai meditatiivisen terveysliikunnan harjoittaminen. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan uskonnollista identiteettiään määrittelemällä kokeeko vastaaja olevansa esimerkiksi kirkollinen, uskova, kristitty, fundamentalisti tai vakaumuksellinen jumalankieltäjä, eli ateisti.

Vastaajilta tiedusteltiin myös, kuuluvatko he kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan. Mikäli vastaaja oli eronnut evankelis-luterilaisesta kirkosta, kysyttiin koska hän oli eronnut siitä ja mitkä tekijät olivat eroamisessa ratkaisevia syitä. Osallistumista hengelliseen elämään selvitettiin sillä, kuinka usein mm. rukoillaan, luetaan Raamattua tai osallistutaan jumalanpalvelukseen. Lopuksi vastaajat saivat ottaa vielä kantaa väitteisiin, jotka käsittelivät samaa sukupuolta olevien kumppanien rekisteröityä parisuhdetta, homoseksuaalisuuden hyväksymistä ilmiönä sekä homoseksuaalisessa parisuhteessa elämistä.

Taustamuuttujina olivat mm. ikä, sukupuoli, asuinpaikkakunta, koulutus, siviilisääty, äidinkieli, työmarkkina-asema, ammattiyhdistysjäsenyys sekä kotitalouden koko ja tulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.