FSD2834 Seurakuntien työntekijäkysely 2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

Raamattu, evankelis-luterilainen kirkko, homoseksuaalisuus, jumalanpalvelus, kirkko (instituutio), naispappeus, rippikoulu, seurakunnat, työntekijät, uskonnollisuus

Abstract

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työntekijäkyselyssä kartoitettiin työntekijöiden kokemuksia jumalanpalvelus- ja rippikoulu-uudistuksesta sekä näkemyksiä seurakunnan eri toimintamuodoista, naispappeudesta ja samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteista. Vastaajilta tiedusteltiin lisäksi mielikuvia eri kirkko- ja uskontokunnista.

Seurakunnan toimintamuotojen tärkeyttä kartoitettiin kysymällä näkemyksiä eri toiminnoista, kuten kaste, kirkollinen vihkiminen, hautaan siunaaminen, työ vanhusten parissa, partio, lähetystyö, Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet sekä Raamattu- ja rukouspiirit. Lisäksi kysyttiin nuorisotyöstä, työstä vammaisten parissa sekä erilaisista lasten ja nuorten kerhoista.

Jumalanpalvelusuudistusta koskevissa kysymyksissä kysyttiin vastaajan mielipidettä uudistuksen tarpeellisuudesta, sen vaikutuksista sekä asioista, joihin uudistus on vaikuttanut eniten. Työntekijöiltä tiedusteltiin myös seurakuntalaisilta saatua palautetta uudistuksesta. Lisäksi kysyttiin jumalanpalvelusuudistuksen eri osatavoitteiden, kuten tehtävien jakamisen, raamatun ja kirkkotilan monipuolisen käytön, musiikin sisältölähtöisyyden sekä seurakuntalaisten innostamisen, toteutumisesta.

Rippikoulu-uudistukseen liittyvät kysymykset käsittelivät käynnissä olevan uudistuksen tarpeellisuutta, sen seurauksia, tavoitteiden toteutumista omassa seurakunnassa sekä asioita, joihin uudistus on vaikuttanut. Tavoitteita, joiden toteutumisesta kysyttiin, olivat mm. seurakunnan toimintaan tutustuminen, nuoren elämän tilanteen huomioiminen, yhteistyö vanhempien ja kummien kanssa sekä isosten rooli rippikoulussa.

Lopuksi kysyttiin vielä naispappeuteen suhtautumisesta, mielipiteitä homo- ja lesbosuhteita koskevista väittämistä sekä mielikuvia eri kirkko- ja uskontokunnista. Esiteltyjä kirkko- ja uskontokuntia olivat mm. ortodoksinen kirkko, pelastusarmeija, Jehovan todistajat, helluntailaisuus, islamilaisuus, juutalaisuus sekä Krishna-liike.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi luokiteltuna, työskentelyseurakunnan hiippakunta ja kokoluokka, työtehtävä, seurakunnan tai kirkon palveluksessa työskentelemä aika sekä eduskuntavaaleissa äänestämä puolue.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.