FSD2840 Tampereen yliopiston Open Access -kysely 2012

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Heikkilä, Tanja (Tampereen yliopisto. Kirjasto)
  • Hyödynmaa, Merja (Tampereen yliopisto. Kirjasto)
  • Melin, Raila (Tampereen yliopisto. Kirjasto)
  • Mäki, Kati (Tampereen yliopisto. Kirjasto)
  • Sisättö, Outi (Tampereen yliopisto. Kirjasto)

Keywords

arkistointi, julkaisuarkistot, open access, rinnakkaisjulkaiseminen, sähköiset julkaisut, tieteellinen julkaisutoiminta, tietokannat, tutkijuus, tutkimus

Abstract

Tampereen yliopiston Open Access -kysely 2012 kartoittaa Tampereen yliopiston tutkijoiden ja henkilökunnan näkemyksiä tieteellisten tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisesta julkaisuarkistoihin, joissa ne ovat avoimesti kaikkien saatavilla. Kyselyn alussa kartoitettiin yleisiä näkemyksiä avoimesta rinnakkaistallentamisesta. Kysyttiin, miten tärkeänä pidetään mahdollisuutta avoimeen julkaisemiseen, pyritäänkö julkaisuja julkaisemaan tällä periaatteella toimivissa lehdissä sekä edellyttääkö tutkimuksen rahoittaja avointa julkaisemista.

Seuraavaksi keskityttiin avoimeen rinnakkaistallentamiseen Tampereen yliopiston julkaisuarkistoon, TamPubiin. Kysyttiin tunteeko vastaaja kyseisen arkiston ja onko hän tallentanut omia tekstitiedostojaan sinne. Mikäli vastaaja ei ollut tallentanut julkaisujaan TamPubiin, kysyttiin syitä tähän. Syitä olivat muun muassa lupa-asioiden vieraus, ajan puute sekä tallentamisen vaivalloisuus. Lisäksi kysyttiin tallentaako vastaaja julkaisujaan muihin avoimiin arkistoihin ja mihin. Lopussa kysyttiin vielä tekijänoikeusasioista, kuten onko vastaajalla tapana tutustua lehden tekijänoikeusehtoihin ennen artikkelin toimittamista lehteen.

Taustamuuttujina ovat ikä, tieteenalayksikkö sekä asema yliopistossa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.