FSD2842 Eläkeläismiesten porukointi kaupunkiaukiolla 2011

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Wallin, Antti (Tampereen yliopisto)

Keywords

ajankäyttö, arki, aukiot, eläkeläiset, harrastukset, julkiset tilat, kaupungit, kaupunkitila, rutiinit, ryhmät, sosiaaliset suhteet, sosiaaliset verkostot, teollisuustyöntekijät, torit, vapaa-aika

Abstract

Aineisto sisältää erään suomalaisen kaupungin toriaukiolla aikaansa viettävien eläkeläismiesten litteroituja haastatteluja sekä tutkijan havaintoja sisältävän kenttäpäiväkirjan.

Eläkeläismiehiä on haastateltu tapauksesta riippuen joko yksin tai ryhmissä. Kysymysten teemat liittyvät julkiseen tilaan ja sen käyttöön sekä aukiolla aikaansa viettävien henkilöiden keskinäisiin sosiaalisiin verkostoihin. Aluksi haastateltavilta kysyttiin heidän aikaisemmasta työelämästään, siviilisäädystään sekä eläkkeellä olo ajasta. Tämän jälkeen kysyttiin mm. haastateltavien päivärutiineista, aukiolla luoduista ihmissuhteista ja haastateltavan ydinporukan rakenteesta. Seuraavaksi kartoitettiin konkreettisia tiloja, joissa haastateltava ja hänen ydinryhmänsä aikaansa viettävät, sekä kysyttiin mm. tekijöistä jotka haastateltava kokee häiriöksi aukion läheisyydessä. Haastateltavilta kysyttiin myös ryhmään ja tilaan liitetyistä merkityksistä sekä ryhmän sisäisistä keskustelun aiheista ja vuorovaikutuksesta. Lopuksi tiedusteltiin mahdollisia kaupunkikeskustaan liittyviä kehitysehdotuksia.

Tutkimuspaikkana toiminut aukio on tyypillinen suomalaisen keskisuuren kaupungin keskustassa sijaitseva aukio. Aukiolla sijaitsee istutuksia, esiintymislava ja suihkulähde, ja sitä leikkaa kävelykatu. Aukiolla tai sen välittömässä läheisyydessä on mm. katukahviloita, terasseja, grilli, jäätelöbaari, kauppoja ja kauppakeskuksia.

Haastateltavilta ei kysytty järjestelmällisesti taustatietoja, kuten ikää, ammattia tai asuinpaikkaa.

Aineistoon kuuluva kenttäpäiväkirja sisältää tutkijan aukiolla tekemiä havaintoja ja muistiinpanoja. Tutkija on kirjoittanut muistiinpanot koneella pääsääntöisesti heti kentältä palattuaan.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.