FSD2844 Työelämävalmentajien haastattelut 2008-2010

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäkinen, Katariina (Tampereen yliopisto)
  • Korvajärvi, Päivi (Tampereen yliopisto)

Keywords

ammatti-identiteetti, brändäys, coaching, henkilöstökoulutus, henkilövalmennus, imago, julkisuuskuva, kilpailukyky, mentorointi, mielikuvat, professionalismi, rooli, suorituskyky, työelämä, työelämävalmennus, työhaastattelut, työhyvinvointi, työmarkkinat, työnhaku, työpaikkakoulutus, yritysvalmennus

Abstract

Aineisto koostuu työelämävalmennusalan ammattilaisten haastattelulitteraatioista. Haastattelujen keskeisenä teemana on haastateltavien tuottamat ns. coaching-palvelut. Haastattelut on tehty eri puolella Suomea.

Haastatteluissa käsitellään työelämävalmennusta eli coachingia ilmiönä. Aluksi haastateltavilta kysytään heidän omasta koulutuksestaan, työhistoriastaan ja alalle päätymisestä. Tämän jälkeen kysytään coachingiin liittyvistä käytännöistä, mm. valmennuksen sisällöllisestä rakenteesta ja valmennustilanteen etenemisestä, valmentajan ja valmennettavan välisestä vuorovaikuksesta sekä asiakkaan persoonallisuuden ja sukupuolen vaikutuksesta valmennukseen. Haastateltavien pyydetään myös kuvailemaan tyypillisiä asiakkaitaan sekä niitä tilanteita, joissa asiakkaat hakeutuvat valmennukseen.

Haastateltavan tahdosta riippuen haastateltavat henkilöt esiintyvät aineistossa joko tunnistettavina yrityksensä tai alan järjestön edustajina, tai vaihtoehtoisesti anonyymeinä.

Taustatietoina on mainittu mm. haastateltavan sukupuoli, haastattelupäivämäärä ja haastattelun kesto.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.