FSD2845 Tampere Praksis: Ryhmäkeskustelut onnistumisen tarinoista sosiaalityössä 2012-2013

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampere Praksis

Keywords

avopalvelut, kokemukset, lapset, lapsiperheet, lastensuojelu, onnistuminen, perhe-elämä, sosiaalipalvelut, sosiaaliset ongelmat, sosiaalityöntekijät, tiimityö

Abstract

Aineisto sisältää Tampereen Eteläisen lapsiperheiden sosiaaliaseman työntekijätiimien litteroituja ryhmäkeskusteluja. Osallistujat keskustelevat keskenään vapaamuotoisesti työssään onnistumisesta työntekijän ja ammattiryhmänsä näkökulmasta.

Ryhmäkeskustelujen ryhmät rakentuvat kukin tietyn ammattiryhmän (sosiaalityöntekijät, avotyöntekijät, perhetyöntekijät) edustajista. Sosiaaliaseman jokaisella ammattiryhmällä on omat työntekijätiiminsä. Sosiaalityöntekijöillä on poikkeuksellisesti kaksi työntekijätiimiä, Hervannan ja Hatanpään työntekijätiimit, joiden jako perustuu asiakkaiden alueelliseen erotteluun.

Keskustelut toteutettiin siten, että tiimeille lähetettiin etukäteen keskustelunohjeistus, jonka laatijana toimi Praksis-tiimin kehittäjäsosiaalityöntekijä. Ohjeistuksen mukaan keskusteluun tuli virittäytyä lukemalla työntekijöiden kirjoittamat onnistumisen tarinat. Ohjeistuksessa keskustelua ei ohjattu tarkoin kysymyksin. Tutkijat eivät olleet itse mukana ryhmäkeskusteluissa. Ryhmäkeskustelut dokumentoitiin toimittamalla keskustelijoille nauhuri ja antamalla ohjeistusta sen käyttöön.

Keskustelijoilta ei kerätty yksilökohtaisia taustatietoja, vain keskustelijoiden ammattinimike on tiedossa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.