FSD2853 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006 - 2012

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

  • No other files available

Authors

  • Räisänen, Heikki (Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimus ja ennakointiryhmä)

Keywords

työ- ja elinkeinotoimistot, työnvälitys, työvoima, työvoimahallinto, työvoimakoulutus, työvoimapalvelut, työvoimapolitiikka

Abstract

Aineisto sisältää työvoimaa, työttömyyttä, tukitoimenpiteitä ja avoimia työpaikkoja kuvaavia muuttujia työ- ja elinkeinotoimistoittain. Työvoimaa ja työttömyyttä koskevia muuttujia ovat mm. työvoiman määrä, työttömyysaste, työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät sekä pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien määrät. Aineisto sisältää myös tietoja julkisessa työnvälityksessä avoinna olleista sekä täyttyneistä työpaikoista.

Työttömyysjaksoista on ilmoitettu eripituisten jaksojen määrät vuoden aikana. Myös työttömyysjaksojen päättymisen syyt on ilmoitettu. Näitä syitä ovat työllistyminen, sijoittuminen toimenpiteisiin, työvoimakoulutuksen aloittaminen ja siirtyminen työttömyyseläkkeelle. Lisäksi ovat saatavilla tiedot työvoimapoliittisten lausuntojen ja työnhakusuunnitelmien määristä sekä työmarkkinatuen saajista. Mukana ovat myös tiedot työhallinnon toimenpiteen aloittaneista, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneista, tukityön päättäneistä ja työmarkkinatuen työharjoittelun päättäneistä.

Aineisto sisältää myös tiedot työnhakijoiden tilanteesta 3 kk erilaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden jälkeen. Näitä toimenpiteitä ovat palkka- ja muu työllistymistuki, työvuorottelupaikkaan sijoittuminen, valmentava työvoimakoulutus, ammatillinen työvoimakoulutus, työmarkkinatuen työharjoittelu, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Aineistossa ovat mukana myös työ- ja elinkeinotoimistojen henkilötyövuodet työntekijäryhmittäin jaoteltuina.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.