FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut

Keywords

ammattikorkeakoulukirjastot, ammattikorkeakoulut, asiakaskyselyt, asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyys, kirjastoaineistot, kirjastojärjestelmät, kirjastoluettelot, kirjastonkäyttö, kirjastopalvelut, kirjastot, kokoelmat, lainaustoiminta, vaikuttavuus, verkkopalvelut, www-sivut

Abstract

Ammattikorkeakoulukirjastojen käyttäjäkysely keräsi tietoa kirjastopalvelujen käytöstä sekä asiakastyytyväisyydestä. Kyselyllä kartoitettiin kirjastojen käyttöä yleensä, kirjastoja asiointi- ja oppimisympäristöinä, kokoelmia ja aineistoja, asiakaspalvelua, neuvontaa, ohjausta sekä tiedonhankinnan opetusta.

Kirjaston käyttöä tutkittiin kysymällä kuinka usein ja miksi kirjastossa asioidaan. Tiedusteltiin myös syytä, jos vastaaja ei käy ollenkaan kirjastossa. Haluttiin tietää, mitä kirjaston palveluita ja kirjaston verkkopalveluita vastaajat käyttivät. Mikäli verkkopalveluja ei käytetty, tiedusteltiin syytä tähän. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaajat asioivat puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen avulla kirjaston kanssa. Kysyttiin myös seuraako vastaaja kirjastoa sosiaalisessa mediassa.

Kirjastoa asiointi- ja oppimisympäristönä, kirjaston kokoelmia ja aineistoja sekä asiakaspalvelua, neuvontaa, ohjausta ja tiedonhankinnan opetusta kartoitettiin esittämällä näitä palveluja koskevia väittämiä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan palveluja niiden tärkeyden ja toimivuuden suhteen. Pyydettiin myös kokonaisarviota kirjastopalvelujen tärkeydestä ja toimivuudesta. Lopuksi kysyttiin, miten kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet vastaajan työhön, opiskeluun tai muuhun toimintaan.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, opiskeluvuosi ja tieteenala.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.