FSD2883 Nuorten politiikka 2009: esseevastaukset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elo, Kimmo (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)
  • Rapeli, Lauri (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)
  • Koskimaa, Vesa (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)

Keywords

aktivismi, boikotti, demokratia, historia, internet, kasvuympäristö, lukeminen, media, mielenosoitukset, nettiadressit, nuoret, opiskelu, perhetausta, poliittinen osallistuminen, politiikka, sanomalehdet, sosialisaatio, talonvaltaus, vaikuttaminen, vanhemmat, yhteiskuntaoppi, äänestäminen

Abstract

Aineisto sisältää Nuorten politiikka 2009 -kyselyn esseevastaukset. Kyselyssä kartoitetaan nuorten poliittista aktiivisuutta sekä heidän kasvuympäristönsä yleissivistyksellistä ja poliittista ilmapiiriä.

Lomakekyselyn lopussa vastaajaa pyydettiin kirjoittamaan essee otsikolla 'Minun politiikkakäsitykseni: Mitä minulle tulee mieleen sanasta "politiikka"'. Vastaajalle tarjottiin mahdollisuutta pohtia esimerkiksi kysymyksiä siitä, mikä on hänen käsityksensä politiikasta, millaiseksi hän nuorena ihmisenä kokee politiikan merkityksen omalle elämälleen tai miksi politiikka kiinnostaa/ei kiinnosta häntä. Tilaa esseelle oli varattu kaksi sivua. Kyselyn strukturoidun kysymysosion vastaukset on arkistoitu tietoarkistoon omana erillisenä aineistonaan 'FSD2629 Nuorten politiikka 2009'. Vastaajat on mahdollista yhdistää tunnistenumeron avulla.

Kyselyssä oli mukana 34 oppilaitosta (15 ammattioppilaitosta ja 19 lukiota), jotka sijaitsivat 31 kunnan alueella. Tutkimus on tehty osana laajempaa "Suomalaisten politiikkatietämys" -tutkimushanketta.

Aineiston taustamuuttujia on mm. sukupuoli, syntymävuosi ja opiskelupaikkakunta.

Essee-vastauksista on tuotettu html-versio, jonka hakemiston avulla niitä on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.