FSD2915 Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vasanen, Antti (Turun yliopisto. Maantieteen ja geologian laitos)

Keywords

alueet, asuinpaikat, asuminen, asumukset, asunnot, asutus, elinolot, kaupunkiseudut, muuttoliike

Abstract

Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013 -aineisto kartoittaa muuttoliikettä Turun, Kaarinan ja Raision ydinalueilta kaupunkien kehyskuntiin, Lietoon, Paimioon, Nousiaisiin, Auraan, Naantaliin, Ruskolle, Sauvoon, Maskuun ja Tarvasjoelle. Aineistossa käsitellään monipuolisesti asumisvalintoja kehyskuntiin muuttaneiden henkilöiden kohdalla. Kyselyn teemoja ovat nykyinen ja edellinen asunto, asumismieltymykset sekä nykyisen asunnon valinta.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin, minkälaisessa asunnossa vastaajat asuvat tällä hetkellä. Heiltä kysyttiin, minkä tyyppisessä talossa he asuvat, missä asunto sijaitsee, minkä kokoinen asunto on ja koska asuintalo on rakennettu. Edellisestä asunnosta kysyttiin tiedustelemalla vuotta, jolloin asuntoon oli muutettu sekä missä edellinen asunto sijaitsi ja minkä tyyppisessä talossa. Seuraavaksi tarkasteltiin asumismieltymyksiä. Vastaajilta kysyttiin mielipidettä erilaisiin asumista koskeviin väittämiin, kuten asun mielelläni kaupunkimaisessa ympäristössä, omakotitalo on minulle mieluisin asumismuoto sekä asumisen helppous ja vaivattomuus on minulle tärkeää. Vastaajilta kysyttiin myös talotyypistä, johon vastaajat muuttaisivat tällä hetkellä, jos saisivat valita. Lisäksi heiltä kysyttiin, minkälaiselle alueelle, kuten kerrostalolähiöön, pientaloalueelle kaupunkiin lähelle keskustaa tai maaseudun haja-asutusalueelle kauas kaupungista, he muuttaisivat nyt, jos muutto olisi ajankohtainen.

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin unelmien asumisesta, kuten minkä tyyppisessä talossa vastaajat mieluiten asuisivat. Lisäksi heiltä kysyttiin unelmien alueesta, missä he haluaisivat asua. Vastaajat saivat kertoa tarkemmin omin sanoin unelmiensa asumisesta. Nykyisen asunnon valintaan liittyen vastaajilta kysyttiin eri tekijöiden, kuten asunnon hinnan, pihan viihtyvyyden, kauppojen läheisyyden tai hyvien liikennetekijöiden, vaikuttavuutta valinnan tekoon. Lisäksi vastaajia pyydettiin määrittelemään kolme positiivisinta ja kolme negatiivisinta tekijää asuntoa valitessa. Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin vielä tekijöitä, jotka lopulta ratkaisivat nykyiset asumisvalinnat, ja mieltymyksiä siitä, muuttaisivatko vastaajat edelleen nykyiseen asuntoonsa. Ne, jotka eivät enää muuttaisi nykyiseen asuntoonsa, saivat perustella tarkemmin näkemystään.

Taustamuuttujina ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, koulutus, kotitalouden koko, alle 18-vuotiaiden lasten ikä (luokiteltu), asuinkunta, kotitalouden bruttotulot sekä työssä käymis- tai opiskelukunta.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.