FSD2923 Yliopistoista vuonna 2007 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2012

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto

Keywords

akateeminen työvoima, korkeakouluopiskelu, pätkätyö, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työura, yliopistot

Abstract

Kyselyllä kartoitettiin vuonna 2007 Suomen yliopistoista valmistuneiden työllistymistä ja työhistoriaa valmistumisen jälkeisten viiden vuoden osalta.

Aluksi tiedusteltiin mm. vastaajan osallistumisesta erilaisiin koulutuksiin yliopistotutkinnon suorittamisen jälkeen. Tämän jälkeen kysyttiin kuinka kauan vastaaja oli ollut työssä valmistumisen jälkeen. Lisäksi tiedusteltiin mahdollisista valmistumisen jälkeisistä työttömyysjaksoista ja työllistymisvaikeuksien syistä.

Seuraavaksi kartoitettiin vastaajan työllisyystilannetta valmistumishetkellä ja tietoja valmistumisen jälkeisestä ensimmäisestä työpaikasta, jonka jälkeen kysyttiin tilannetta vastaushetkellä. Sekä ensimmäisestä että nykyisestä työpaikasta kysyttiin samoja asioita: kysymykset käsittelivät mm. työnantajaorganisaation tyyppiä, työtehtävien luonnetta ja työn vaatimustason ja yliopistokoulutuksen keskinäistä vastaavuutta. Lisäksi nykyisen työn tapauksessa vastaajalta tiedusteltiin hänen tyytyväisyyttään työhön ja mahdollisia syitä koulutustasoa huonosti vastaavan työpaikan vastaanottamiseen. Määräaikaisessa työsuhteessa olevilta kysyttiin perustetta määräaikaisuudelle.

Lopuksi tiedusteltiin näkemyksiä yliopistokoulutuksen merkityksestä työelämän kannalta. Erityisesti vastaajaa pyydettiin arvioimaan erilaisten taitojen tärkeyttä nykyisessä työssä sekä niiden kehittymistä yliopisto-opintojen aikana.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä valmistuessa luokiteltuna, koulutusala, yliopisto, tutkinnon taso (päättyvä kandidaatintutkinto/ maisteri tai lääketieteen lisensiaatti) ja tutkinnon laajuus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.