FSD2968 Pelastuspalveluasenteet 2011

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sisäministeriö. Pelastusosasto

Keywords

kotitapaturmat, onnettomuudet, palokunnat, palotarkastus, pelastuslaitokset, pelastustoimi, sairaankuljetus, tulipalot, turvallisuus, vaaratilanteet, väestönsuojelu

Abstract

Tutkimus kartoittaa väestön käsityksiä ja tietoja pelastustoimesta ja pelastustoimen palveluista. Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa suomalaisten turvallisuuskäsityksistä, varautumisen tasosta ja pelastusalan tiedottamisen tehokkuudesta.

Tutkimus käsittää kuusi pääosiota, joissa tarkastellaan 1) kansalaisten käsityksiä asuinkuntansa pelastusjärjestelmästä, 2) vastaajien näkemyksiä todennäköisyydestä, että he joutuisivat seuraavan vuoden aikana onnettomuuteen, 3) kansalaisten turvattomuuteen liittyviä asenteita ja kokemuksia, 4) kansalaisten varautumista onnettomuus- ja vaaratilanteisiin, 5) kansalaisten toimintaa hätätilanteissa sekä 6) mistä kansalaiset saavat tietoa pelastustoimen asioista.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, ammattiryhmä, asuinseutu, koulutus, tuloluokka, elinvaihe, talouden koko, lapsiluku, työelämään osallistuminen ja äänestyskäyttäytyminen.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.