FSD2976 Nuorisorikollisuus 2012

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))
  • Salmi, Venla (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))

Keywords

ilkivalta, kiusaaminen, nuoret, nuorisorikollisuus, opettajat, oppilaat, piilorikollisuus, päihteet, rikkomukset, rikokset, rikollisuus, uhkailu, vahingonteko, varkaus, väkivalta

Abstract

Nuorisorikollisuus 2012 -aineistossa on kartoitettu nuorten rikoskäyttäytymistä ja uhrikokemuksia kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten nuorten tapauksessa. Kyseessä on Nuorisorikollisuus-sarjan seitsemäs aineisto. Aineisto poikkeaa aiemmista vuosista sillä, että kysely on laajennettu koskemaan myös kuudenluokkalaisia nuoria yhdeksäsluokkalaisten lisäksi.

Kyselyn alussa kysyttiin vastaajan taustatietoja, koulumenestyksestä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Seuraavaksi kysyttiin vastaajan perheestä. Kyselyn ensimmäinen laaja kysymyspatteri käsittelee kiellettyjä tekoja, joita vastaaja on mahdollisesti tehnyt elämänsä aikana ja viimeisen 12 kuukauden aikana. Näitä tekoja ovat muun muassa luvaton poissaolo koulusta, vahingonteot, varastaminen, väkivalta ja päihteiden käyttäminen. Mikäli vastaaja kertoi tehneensä joitain näistä kielletyistä teoista viimeisen 12 kuukauden aikana, häneltä kysyttiin tarkempia tietoja teosta.

Kiellettyjen tekojen tarkentavissa kysymyksissä kysyttiin muun muassa kuinka monta kertaa vastaaja on tehnyt ko. teon, esimerkiksi monestiko hän on maalannut graffiteja tai varastanut moottoriajoneuvon. Lisäksi joidenkin tekojen kohdalla kysyttiin toimiko vastaaja yksin vai jonkun toisen henkilön kanssa. 9. luokkalaisilta kysyttiin lisäksi, oliko vastaaja alkoholin vaikutuksen alaisena tekohetkellä. Kiusaamiseen liittyen kysyttiin tarkentavana kysymyksenä kiusaamisen tavasta sekä syystä kiusaamiseen, kuten kiusatun ihonväri, uskonto tai kansallinen tausta. Lisäksi vastaajalta kysyttiin päihteiden käyttöön liittyen mistä aineesta oli kyse ja käyttikö joku vastaajan kanssa päihdyttävää ainetta. Seuraavaksi 9. luokkalaisilta kiellettyjen tekojen tekijöiltä kysyttiin vielä siitä, onko poliisi saanut tietää joistakin tehdyistä teoista.

Seuraavaksi kartoitettiin tekoja, joita muut henkilöt ovat tehneet vastaajalle, kuten omaisuuden vahingoittaminen, väkivalloin varastaminen, koulussa tai koulumatkalla kiusaaminen, sähköinen uhkailu tai sukupuolinen lähentely aikuisen toimesta. Näiden kohdalla kysyttiin myös onko vastaaja kokenut kyseisiä asioita elämänsä aikana ja viimeisen 12 kuukauden aikana. Mikäli vastaaja oli kokenut kyselyssä määriteltyjä tekoja viimeisen 12 kuukauden aikana, tapahtumista kysyttiin tarkentavia kysymyksiä. Kysyttiin kuinka usein vastaaja on kokenut tekoja, kuka oli tekijä ja mitä seurauksia tapahtumista koitui vastaajalle, kuten fyysisiä vammoja tai tarvetta saada lääkärin hoitoa. Väkivallan kokemiseen liittyen kysyttiin vielä tarkemmin, että ketkä esimerkiksi vastaajan lähipiiristä tai suvusta ovat kohdistaneet väkivaltaa vastaajaan.

Perhe ja kotiolot olivat kyselyssä seuraavana teemana. Vastaajalta kysyttiin muun muassa kertooko hän kotoa illalla lähtiessään minne on menossa, tietävätkö vanhemmat kenen kanssa vapaa-aikaa vietetään, seuraavatko vanhemmat koulumenestystä ja huolehtivatko vanhemmat nukkumaanmenoajoista. Lisäksi kysyttiin ovatko vanhemmat nähneet nuorta humalassa, syödäänkö perheessä yhdessä ja riitelevätkö nuoren vanhemmat keskenään. Nuoren vapaa-aikaan liittyen vastaajalta kysyttiin hengailusta julkisilla paikoilla, nuorisotalolla ajan viettämisestä sekä väkivaltaisten tietokonepelien pelaamisesta. Seuraavaksi kartoitettiin nuoren asuinympäristöä ja koulun ilmapiiriä. Kysyttiin myös käytetäänkö vastaajan kaveripiirissä huumaavia aineita sekä varasteleeko tai tappeleeko joku vastaajan ystävistä.

Kyselyn loppupuolella vastaajalta kysyttiin omista luonteen piirteistä ja tavasta reagoida erilaisiin tapahtumiin. Näistä kysyttiin määrittelevien arvioiden muodossa, kuten olen huolellinen, toimin usein mielijohteesta tai otan joskus riskejä pelkän huvin vuoksi. 9. luokkalaiset saivat vielä määritellä kuvaavatko väitteet, kuten syytän muita virheistäni, kyllästyn helposti, otan huomioon toisten tunteet ja en näytä tunteitani, vastaajan luonnetta. Vastaajalta kysyttiin lisäksi arviota tulevasta rikoskäyttäytymisestä sekä väkivallan pelosta ja turvallisuuden tunteesta erilaisissa paikoissa. Kysyttiin myös, onko väärin, jos joku ystävistä valehtelee vanhemmilleen, lataa laittomasti materiaalia verkosta tai varastaa kaupasta. Viimeisenä 9. luokkalaisilta kysyttiin vielä omaan terveyteen liittyen unen määrästä ja laadusta.

Taustamuuttujia ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, suunnitelmat peruskoulun jälkeen, koulunkäynnin sujuvuus, vanhempien työmarkkina-asema ja perheen taloudellinen tilanne.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.