FSD2983 Tohtorin tutkinnon vuosina 2006-2007 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2009

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto

Keywords

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, tohtorikoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työura, yliopistot

Abstract

Kyselyllä kartoitettiin vuosina 2006 ja 2007 Suomen yliopistoista valmistuneiden tohtorien varhaista työuraa.

Aluksi vastaajalta kysyttiin tohtorinopintojen rahoitustapaa ja syitä tohtorin tutkinnon suorittamiselle. Tämän jälkeen tiedusteltiin työllisyystilannetta kolmella eri ajanhetkellä: puoli vuotta ennen tohtorin tutkinnon suorittamista, puoli vuotta tutkinnon jälkeen ja vastaushetkellä. Tämän jälkeen kysyttiin mahdollisista työttömyysjaksoista, työllistymistä vaikeuttaneista tekijöistä ja tohtorin tutkinnon hyödyistä ja haitoista työnhaussa.

Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin kuvailemaan nykyisen työorganisaationsa tyyppiä ja sen toiminnan luonnetta sekä omaa tehtävänkuvaa. Lisäksi kysyttiin muita työsuhteeseen liittyviä asioita kuten bruttopalkkaa ja pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttä nykyiseen työhön. Lopulta kartoitettiin tohtorin tutkinnon merkitystä työelämän kannalta.

Taustamuuttujina aineistossa on vastaajan sukupuoli, ikä valmistuessa luokiteltuna, koulutusala ja yliopisto.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.