FSD2999 My Public Living Room -haastattelut 2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Galanakis, Michail (York University. City Institute)

Keywords

Toronto, aktivismi, eriarvoisuus, etninen identiteetti, etninen identiteetti, etniset vähemmistöt, homoseksuaalisuus, julkiset kaupunkitilat, julkiset tilat, kansalaisjärjestöt, kansalaistoiminta, kaupunkikulttuuri, kaupunkisuunnittelu, kaupunkitila, kolmas sektori, kulttuuri, kulttuurienvälisyys, maahanmuutto, monikulttuurisuus, rasismi, seksuaalinen identiteetti, seksuaalivähemmistöt, siirtolaisuus, syrjintä, yhteisöt

Abstract

Aineisto koostuu kolmesta englanninkielisestä haastattelusta, jotka on kerätty Torontossa My Public Living Room -nimisen julkisen tilan taideprojektin yhteydessä. Projekti toteutettiin yhteistyössä torontolaisen kodittomia ja marginaalissa eläviä nuoria aktivoivan SKETCH Working Arts -kansalaisjärjestön kanssa.

Haastateltavat olivat aloittelevia taiteen ja kulttuurintuottajia ja he olivat mukana taideprojektissa aktiivisina toimijoina. Projektin tarkoituksena oli tarkastella julkisen tilan merkitystä olohuoneen kaltaisena tilana kodittomille seksuaalivähemmistöön kuuluville nuorille. Haastateltavat kuuluivat vähemmistöihin sekä seksuaalisen suuntautumisensa että etnisen taustansa kautta.

Haastattelujen keskeinen teema oli julkinen tila. Muita teemoja olivat esimerkiksi tilallinen poissulkeminen, identiteetti sekä yhteisöt ja siihen kuuluminen. Haastateltavat kertoivat haastatteluissa mm. omasta taustastaan, suosikki paikoistaan julkisessa tilassa sekä positiivisista ja negatiivisista kokemuksistaan julkisissa tiloissa. Haastatteluissa kysyttiin lisäksi mm. kuinka haastateltava määrittelisi ideaalin julkisen tilan. Haastatteluissa kysyttiin myös omaan identifioitumiseen, mahdollisesti koettuun rasismiin sekä seksuaaliseen syrjintään liittyviä kysymyksiä.

Taustatiedoista on mainittu mm. sukupuoli ja ikä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.