FSD3020 Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto

Keywords

aseksuaalisuus, elämäkerrat, homoseksuaalisuus, ihmissuhteet, intersukupuolisuus, järjestötoiminta, kiusaaminen, lapsuus, nuoruus, seksuaalisuus, seksuaalivähemmistöt, sosiaaliset normit, sukupuolenkorjaus, sukupuoli-identiteetti, syrjintä, transsukupuolisuus, transvestismi

Abstract

Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014 -aineiston kirjoitukset käsittelevät, millaista on elää Suomessa nuoruutta seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvana tai muuten niiden normeja kyseenalaistavana, ja millaista se on ollut ennen. Kirjoitukset on kerätty osana Setan ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyössä vetämää Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanketta (2012-2014), jota rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kirjoituksissa käsiteltiin omaa sukupuoli-identiteettiä ja seksuaalisuutta, vähemmistöön kuulumista, sosiaalisia verkostoja, yhteiskunnallista osallistumista, perheen ja koulun suhtautumista omaan seksuaalisuuteen ja sukupuolen kokemuksiin. Kirjoittajat kertoivat oman sukupuoli- ja/tai seksuaali-identiteetin kehityksestä ja siihen liittyvistä sosiaalisista ja henkisistä prosesseista. Kirjoittajat kuvasivat usein kasvua ja elämää sukupuolinormatiivisissa yhteisöissä lapsena ja aikuisena. Kirjoituksissa käsiteltiin lisäksi perhesuhteita, ensimmäisiä ihastuksia ja myöhempiä rakkaussuhteita sekä niiden tuomaa elämäniloa, pettymyksiä ja yksinäisyydenkin tunteita. Kirjoituksissa tuotiin esille myös kokemuksia yhteiskunnassa vaikuttamisesta ja osallistumisesta eri järjestöjen kuten Setan toimintaan.

Kirjoitusten tyyli sai olla vapaa ja ne sisältävät muun muassa runoja. Aineistossa on kirjoituksia yhteensä 131, joista kolme on ruotsinkielisiä.

Taustatietoina aineistossa on kirjoittajan antamat tiedot ammatista, syntymävuodesta, asuinmaakunnasta ja sukupuolesta. Asuinmaakunta on luokiteltu tietoarkistossa yhteystiedoissa annetun asuinpaikkakunnan perusteella.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.