FSD3021 Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2011

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Huovila, Antti-Jukka (Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry)
  • Lehtinen, Jarmo (Tampereen kaupunki. Kaupunkikehitysryhmä)

Keywords

asuinalueet, asuinympäristö, asuminen, asunnot, elinkustannukset, omistusasunnot, opiskelija-asunnot, opiskelijat, toiveet, tulot, vuokra-asunnot, vuokrat

Abstract

Aineistossa kartoitetaan Tampereen korkeakoulujen opiskelijoiden asumista vuonna 2011. Kysely on jaettu kolmeen pääteemaan: nykyinen asumistilanne, asumistoiveet ja asumishistoria opiskeluaikana.

Vastaajilta tiedusteltiin aluksi asumistilanteeseen liittyen muun muassa asumistapaa, huoneiston kokoa, asumiskustannuksia, asunnon sijaintia sekä tyytyväisyyttä asumistilanteeseensa. Asumistoiveisiin liittyen kartoitettiin muun muassa sitä, kuinka merkittävänä vastaaja piti asuntoa etsiessä esimerkiksi asumiskustannuksia, asunnon kokoa, etäisyyttä oppilaitokseen ja läheisiin ihmisiin, asunnon kuntoa ja varusteluita sekä asuinalueen ja taloyhtiön ominaisuuksia. Vastaajia pyydettiin myös valitsemaan kolme Tampereen asuinaluetta, joissa mieluiten asuisi opiskeluaikana. Asumishistorian osalta kysyttiin opiskeluaikaisten muuttojen syitä, asuntojen määrää opiskeluaikana sekä asumisen kestoa kussakin asunnossa.

Taustakysymyksinä kartoitettiin vastaajien opiskelun päätoimisuutta, aikaisempia opintoja, kuukausittain käytettävissä olevia tuloja sekä vanhempien koulutusta ja ammattia. Lisäksi aineistossa on rekisterimuuttujia, joita ovat syntymävuosi luokiteltuna, sukupuoli, kansallisuus, koti- ja asuinkunta, tutkinnon aloitusvuosi luokiteltuna sekä suoritettava tutkinto.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.