FSD3022 Vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia eroauttamisesta 2014

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Rangell, Suvi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Keywords

auttaminen, eroaminen (ihmissuhteet), eroauttaminen, järjestötoiminta, kokemukset, osallistuminen, perehdyttäminen, perhetapaaminen, perhetyö, sitoutuminen, vanhemmuus, vapaaehtoistyö

Abstract

Aineisto koostuu kymmenestä vuonna 2014 kerätystä vapaaehtoistyöntekijän yksilöhaastattelusta. Vapaaehtoistyöntekijät tekivät eroauttamistyötä Tampereella Mannerheimin Lastensuojeluliiton eroperheille tarkoitetussa perhetapaamistoiminnassa. Perhetapaamistoiminnassa lapselle ja hänen etävanhemmalleen tarjotaan kodinomainen tapaamispaikka, jossa vapaaehtoiset toimivat tapaamisen valvojina.

Haastattelujen pääteemat olivat auttamistyöhön lähteneen omat kokemukset toiminnasta ja sen merkityksestä, käytännön työssä muodostuvat roolit sekä organisaation toiminta. Alussa haastateltavilta kysyttiin, miten he ovat lähteneet vapaaehtoistyöhön mukaan ja mitkä olivat motiivit päätöksen takana. Edelleen tiedusteltiin muun muassa, onko hänellä aikaisempaa kokemusta vapaaehtoistyöstä, millaiseksi on kokenut tämän vapaaehtoistyön ja mitkä ovat työn hyviä ja huonoja puolia.

Haastatteluissa käsiteltiin myös, millaisia perhetapaamiset ovat olleet käytännössä: mitä työnkuvaan kuuluu, miten on selvitty eri tilanteista ja mitä rooleja vapaaehtoistyöntekijällä on tapaamisissa. Usein auttajat pohtivat, miten omat elämänkokemukset vaikuttavat toimintaan eri tilanteissa. Vapaaehtoistyöntekijöiltä kysyttiin vielä toiminnan organisoinnista, kuten vapaaehtoistyöntekijöiden koulutuksista ja miten toimintaa voisi vielä parantaa. Heiltä tiedusteltiin myös, onko vapaaehtoistoiminta vastannut omia odotuksia.

Taustatietoina haastateltavista aineistossa ovat haastatteluajankohta, sukupuoli ja luokiteltu ikä.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.