FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo 1840-2000

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hjerppe, Riitta (Helsingin yliopisto. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos)

Keywords

Aasia, Afrikka, Amerikka, Eurooppa, kansainvälinen talous, talous, taloussuhteet, tuonti, ulkomaankauppa

Abstract

Aineisto sisältää tietoja Suomen ulkomaankaupan tavaratuonnin arvosta käyvin hinnoin vuosina 1840 - 2000. Aineisto on koottu Suomen Virallisista Tilastoista (Kauppa ja merenkulku 1856-1902; Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen kanto 1903-1924; Ulkomaankauppa 1925-) sekä teoksesta Suomen taloushistoria 3. Historiallinen tilasto (toim. Kaarina Vattula). Aineisto sisältää Suomen tavaratuonnin tilastoja yhteensä 160 vuoden ajalta. Tutkimusaineiston keruuta ovat rahoittaneet Helsingin yliopisto, Suomen Akatemia ja Yrjö Jahnssonin säätiö.

Aineistossa ovat mukana vuosittaiset tavaratuonnin arvot maantieteellisin kohdealuein määriteltyinä. Valtioista tuonnin määrä on esitetty seuraavien maiden kohdalla: Venäjä (ml. Neuvostoliitto), Iso-Britannia, Saksa (ml. Saksan Liittotasavalta ja Saksan demokraattinen tasavalta), Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Alankomaat, Belgia (ml. Luxemburg), Italia, Ranska, Yhdysvallat, Japani ja Kiina. Lisäksi tuonnin arvo on esitetty suhteessa laajempiin maantieteellisiin alueisiin, kuten Eurooppaan, Amerikkaan, Aasiaan, Afrikkaan ja Oseaniaan. Aineistossa ovat mukana lisäksi muuttujat, joissa ovat kuvattuna tavaratuonnin kokonaisarvo sekä tuonnin volyymi-indeksi (vuonna 1926 arvon ollessa 100).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.